Bezuinigingen op de NHC, of toch niet?

Met ingang van 2024 is een korting op het NHC-tarief doorgevoerd van 4,2% als gevolg van de ‘herijking’ van dit tarief. Daarnaast is door diverse (zorg)organisaties stevige kritiek geuit op het [...]

Concretisering plannen wonen en zorg bij gemeenten en corporaties blijft zorgenkind

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 corporaties beschikt over een uitgewerkte visie op wonen met zorg en bijbehorend beleid. Ook bij gemeenten is het thema wonen met zorg nog altijd een [...]

Vier uur in een verouderingspak

Tijdens het seminar Finance Ideas Talks deelden sprekers uit verschillende sectoren hun inzichten, ervaringen en initiatieven over Wonen en zorg. Dit jaar was er een speciale gast aanwezig, [...]

Subsidieregeling geclusterde zorgwoningen: extramuraal verpleeghuis of inclusief complex?

Je kunt er niet omheen, er komen steeds meer ouderen bij. Al meerdere decennia verhuist een deel van deze ouderen naar een verpleeghuis als het thuis niet meer gaat door bijvoorbeeld dementie of [...]

Huurverhoging zorgvastgoed 1 juli 2023: CPI met opslag voor dalende energiekosten?

De hoge inflatie in 2022 stelde woningcorporaties voor een geheel nieuw vraagstuk ten aanzien van zorgvastgoed. Want als je volgens de huurovereenkomst de huur met 9,7% (per 1 juli 2022) of zelfs [...]

Portefeuillestrategie: Wonen en zorg onderdeel van afdwingbare prestatieafspraken

2023 is net begonnen, maar toch is het een goed idee om nu al vooruit te blikken op 2024. Het maken van prestatieafspraken met gemeenten gaat er in 2024 namelijk anders uitzien dan voorgaande [...]