Trudo over risicobereidheid in onzekere tijden

Geplaatst op 11 december 2023
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Risicobereidheid: met de macro-economische ontwikkelingen staat dit onderwerp bij veel corporaties hoog op de agenda. In een gesprek met Danny Engels , financieel adviseur bij Trudo, bespreken we de stappen die zij hebben gezet. Wat doen ze nu anders op het gebied van risicomanagement? En hoe zijn ze omgegaan met het verschil in beleving van risico’s tussen het MT en de RvC?

Wat was de aanleiding om aan de slag te gaan met risicomanagement?

Ik heb risicomanagement in mijn portefeuille, waarbij ik aan de slag ben gegaan met de beleidsachtbaan. Daaruit werd duidelijk dat risicomanagement bij ons ontbrak. We zijn begonnen met het in kaart brengen van de strategische risico’s. De vervolgstap is een verdiepingsslag, zodat de risico’s ook concreet worden gemaakt in bijstuurmogelijkheden als onderdeel van het financieel beleidsplan. Samen met het bestuur en de RvC zijn we in gesprek gegaan over hoe we deze onderwerpen concreet zien.

Wat was de meerwaarde van die sessies?

Vooral de bewustwording die is gecreëerd bij de commissarissen en ons bestuur. Risicobereidheid, waar kom je dat tegen bij Trudo? En hoe staan we daarin? Dit soort vragen zet je aan het denken. Door dit een externe partij te laten faciliteren, ontstaat er een waardevolle inhoudelijke discussie met onderbouwd onderzoek. Jullie onafhankelijke rol en externe kennis heeft op zo’n moment meerwaarde voor de kwaliteit van de discussie.

Wat was het resultaat van de sessie?

Risico’s worden zichtbaarder gemaakt. De verschillende standspunten tussen het bestuur en de RvC zorgen dat er bewust wordt nagedacht over keuzes. Het heeft de onderbouwing van onze risicobereidheid naar een hoger niveau getild. Ook is het een blijvend punt op de agenda geworden. Zo hebben we een aantal nieuwe commissarissen met wellicht andere ideeën en visies. Dus ook volgend jaar staat dit onderwerp weer op de agenda. Die achtbaan moet je samen blijven afgaan om zeker te weten dat je nog steeds de juiste dingen doet.

Meer weten: over deze RvC sessies? Stuur Pieter Thoben een bericht.

Hoe werd er voorheen over risico’s gesproken?

Natuurlijk werden de risico’s voor Trudo binnen het managementteam besproken, maar het had geen structureel karakter. Het was ook geen vast onderdeel van iemands portefeuille. Alleen over de risico’s bij nieuwbouwprojecten werden periodiek gerapporteerd. De huidige werkwijze is ontstaan door een sessie tussen het bestuur en de RvC te organiseren. Dat ging overigens niet over risicobereidheid, maar over wat zijn nu onze strategische risico’s? Het was hét startpunt van de weg die we zijn ingeslagen. De strategische risico’s zijn nu elk jaar de basis voor de herijking van het financieel beleid. We doen dat bewuster en met alle ontwikkelingen op macro-economisch niveau ook heel belangrijk om te blijven doen. Er spelen nu zoveel dingen die een paar jaar geleden niet speelden. Het heeft een vaste plek gekregen in het proces. In de kwartaalrapportage hebben we een hoofdstuk risicomanagement en rapporteren we over de strategische risico’s. We houden dit actueel door het gesprek minimaal één keer per jaar met elkaar aan te gaan.

Wanneer is een verdiepingssessie risicobereidheid relevant voor corporaties?

Op het moment dat je een volgende stap in risicomanagement wilt maken. Daarvoor is het wel handig als risicomanagement al belegd is binnen de organisatie. Je haalt meer uit het traject als je vanuit een basis kunt praten. Doe daarbij de verdieping zeker met een onafhankelijke externe partner. Omdat het een onderwerp is dat je erbij doet, heb je vaak niet alle kennis zelf in huis. De kracht van de sessie met Finance Ideas was de onafhankelijke blik en de extra kennis over het onderwerp. Dat breng je dan extra aan tafel en dat zorgt voor een sterkere output.

Welke lessen wil je andere corporaties meegeven?

Dat een interne discussie echt nodig is voor de volgende stap. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. Je begrijpt daarmee ook beter hoe je in de wedstrijd zit. Waarom zegt een de RvC dit? Hoe kijkt een de RvC naar risicomanagement? Hoe is de dagelijkse (operationele) gang van zaken, tegenover de RvC die op afstand staat? Totaal verschillende belevingen en met de discussies ontstaat er begrip en kom je dichter bij elkaar.

Is er een verschil in hoe het bestuur en de RvC kijken naar risico’s?

Zeker, je hebt bruto en netto risico’s en daar zit een verschil in. Het bestuur weet al welke beheersmaatregelen er zijn genomen om risico’s te beheersen en dat weet de RvC natuurlijk toch minder. Dat is niet erg, maar dat heeft wel invloed op de beleving. Voorbeeld: bij een RvC zijn risico’s per definitie fout, een rood kruis. Toch hoeft dat uiteraard niet het geval te zijn. Het ligt er maar net aan wat je er mee doet. Door het gesprek samen aan te gaan, is het duidelijk van elkaar hoe we in de wedstrijd zitten.

Het bestuur weet wat we allemaal doen om risico af te zwakken. Je hebt als bestuur en als operatie altijd een informatievoorsprong ten opzichte van de RvC. Het is dan ook de kunst om die informatiesprong zo klein mogelijk te houden. Ik denk dat we dat bij Trudo heel goed doen.

Hoe doen jullie dat?

Door de RvC mee te nemen in wat actueel is en wat er speelt bij Trudo. Bij belangrijke beslissingen moet je de RvC  meenemen en niet pas op het beslismoment. Een nieuw project bij Trudo is voor mij niet nieuw. Ik word aan de voorkant meegenomen. Dan snap je het hele verhaal en kan je het uitleggen. Ditzelfde geldt voor zowel de RvC als het bestuur. Als ze het hele verhaal kennen, krijgen ze een betere perceptie van de risico’s.

Welke tips wil je andere corporaties geven?

Neem je RvC tijdig mee om discussie te voorkomen. Als de RvC geen goed gevoel heeft bij bepaalde projecten, gaat zich dat negatief uiten in de samenwerking.

Qua uitvoering: organiseer de sessie niet op kantoor en betrek een externe partij. Buiten de organisatie is automatisch een neutrale plek, dat komt het resultaat ten goede. Op kantoor is het toch alsof de RvC op bezoek komt bij het bestuur. Wij zaten lekker buiten in een vrije omgeving, daardoor was iedereen ontspannen en krijg je ook een fijn gesprek met elkaar.

Zelf aan de slag met uw risicobeleid?

Tijdens de opleiding Risicobereidheid en managen van risico’s gaat u aan de hand van praktijkvoorbeelden discussie voeren over risicobereidheid. Het resultaat? Inzicht in de huidige risicobereidheid van uw organisatie. Een ideale opleiding voor bestuurders, managers, toezichthouders en controllers die meer inzicht willen krijgen in het begrip risicobereidheid en de wijze waarop ze in hun eigen organisatie dit onderwerp aan de orde  kunnen stellen. Bekijk het programma en de data.

Vragen over uw risicobereidheid?

Heeft u behoefte aan vervolgstappen in uw risicobereidheid? Neem contact op met Geertjan Vrolijk of Pieter Thoben.

 • Pieter Thoben
  Pieter Thoben Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Risicomanagement

Wat leert u?

 • Inzicht in risico’s en verbinding met prestaties
 • Pragmatisch te kijken naar risico’s
 • Effecten van beheersmaatregelen
 • Hanteren van ‘kansen pakken’ en ‘risico’s vermijden’
Risicomanagement

Wat leert u?

 • Voordelen van risicobereidheid
 • Integratie in bedrijfsvoering
 • Relatie tussen strategie en bereidheid
 • Inzicht in uw huidige situatie
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Analyseren woonzorgexploitatie
 • Beoordelen risicoprofiel huurder
 • Handvatten voor kritische vragen
 • Beoordelen businesscase
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in een goede woonzorgvisie.
 • De rollen van een gemeente bij wonen en zorg.
 • De rol van de corporatie, de zorginstelling en het zorgkantoor.
 • Wonen en zorg bij de prestatieafspraken.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...