Controller: schaap met de vijf poten?

Geplaatst op 16 juli 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Leergangen, Woningwet

controller schaap met vijf potenIn een vorig artikel schreven we al het nodige over de rol van de controller. Met de invoering van de Woningwet is de verbijzonderde rol van de controller geïntroduceerd, waarbij volgens sommigen de nadruk teveel is komen te liggen op de persoon van de controller, en te weinig op het stelsel van interne beheersing. Daardoor ontstaat het risico dat het louter gaat om het functioneren van deze ene persoon, terwijl het ook en vooral moet gaan over het gehele stelsel van beheersmaatregelen en soft controls.

Afgelopen voorjaar hebben we tijdens de leergang ‘Control en Compliance bij corporaties’ met de deelnemers verschillende thema’s uitgediept. Naast een aantal inhoudelijke thema’s zoals onder andere de externe verslaggeving, de Woningwet, informatiemanagement en fiscaal recht is ook veel aandacht besteedt aan de invulling van de rol van de controller: wat heeft de wetgever nu precies bedoeld in de Woningwet, maar vooral de vraag hoe deze rol in de praktijk in te vullen.

Het goede/slechte*) nieuws: er is geen pasklaar antwoord op de vraag wat de functie van controller nu precies inhoudt. Er zijn wel enkele rode draden zichtbaar, die raken aan thema’s als onafhankelijkheid, deskundigheid en de befaamde three lines of defence.

Tegelijkertijd is het speelveld erg verschillend, zijn sommige controllers vooral met audit bezig, anderen ook fiscaal, en ook de functiebenaming wil nog wel meer dan eens verschillen…

We kijken terug op een erg inspirerende leergang. Na de zomer start de volgende leergang ‘Control en Compliance bij corporaties alweer, waar we ongetwijfeld weer hier en daar taaie thema’s gaan raken, maar waar we in ieder geval uitzien naar interessante discussies en veel interactie met en tussen deelnemers.

Ontmoet ik u ook?

*) Doorhalen wat niet gewenst is.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

leergang control compliance finance ideas academyonafhankelijk controller corporatie