Woningwet: de spelregels, de context en de ontwikkelingen

Geplaatst op 10 januari 2022
Geschreven door
Categorie Algemeen, Woningwet

Janne HogervorstDe Woningwet bestaat sinds 1901. In 2015 werd deze aangepast, en voor 2022 staan er nieuwe wijzigingen op stapel. Tijd om de training Woningwet: de spelregels op een rij, te volgen vonden ze bij Elan Wonen, aldus beleidsadviseur Wonen Janne Hogervorst. “Het is belangrijk om je kennis ‘op orde’ te hebben.”

De Woningwet en de veranderingen dus

“Omdat er wijzigingen zijn met ingang van 2022 bestond bij mij en een collega de wens om een opfriscursus te volgen hierover. De Woningwet heeft nu eenmaal veel invloed op hoe wij ons werk kunnen, en vooral moeten doen. Daarover pratend intern rees de vraag of we het niet in company moesten doen, zodat organisatiebreed medewerkers konden aanhaken. Die vraag hebben we uitgezet, en die behoefte bleek er inderdaad. Uiteindelijk hebben 37 medewerkers deze maatwerktraining gevolgd.”

De spelregels op een rij. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Wetgeving, statuten, reglementen, huurbeleid, wanneer is een woning DAEB of niet-DAEB, de rol van de gemeente en huurdersorganisaties, prestatieafspraken, marktwaarde en beleidswaarde, leefbaarheid, en nog meer. Tijdens mijn studie kwam dit uiteraard ook allemaal aan bod, maar het is belangrijk om de kennis ‘op orde’ te hebben.”

Sprong er ook iets uit?

“Voor mij waren dat een aantal zaken, zoals de Woningwet 2015 samengevat. Toen werden de taken van corporaties afgebakend en de rol van gemeenten en het toezicht vergroot. Alle basisregels hebben we doorgenomen, net zoals wat er in 2022 gaat veranderen. Er is bijvoorbeeld een wijziging wat betreft de leefbaarheidsactiviteiten. Die wijziging raakt mij in mijn functie als beleidsadviseur Wonen, waarbij ik de teams als Wijkbeheer en Wijkregie, Verhuur, ondersteun en adviseer. In de presentatie werden de wijzigingen met rood aangegeven. Dat zorgt voor een duidelijk overzicht, lekker praktisch ook. Dat vind ik altijd prettig. Het is nooit leuk om te kijken naar wat niet mag, maar het is wel belangrijk dat je dat goed weet.”

Leefbaarheidsactiviteiten. Licht eens toe aub

“Tot 2022 mag je als corporatie maar heel beperkt financieel bijdragen aan buurtactiviteiten, bijvoorbeeld een BBQ, een buurtfeest, et cetera. Ik snap dat de overheid financiële wildgroei vanuit corporaties wil voorkomen, maar het is ook een enorm beperkende maatregel. Het belemmert het op gang brengen of in stand houden van de sociale cohesie in een wijk. En om fijn te kunnen wonen is dat heel belangrijk. Vanaf 2022 is dat anders, het maximale bedrag per verhuureenheid wordt geschrapt en activiteiten gericht op ontmoeting worden toegestaan. Daar word ik wel blij van.”

U blij. Alle 37 deelnemers blij?

“We kijken zeker positief terug op deze training. Uiteraard zaten we niet alle 37 bij elkaar, maar waren we onderverdeeld in 3 groepen. Die onderverdeling hadden we misschien anders kunnen doen. Nu zaten alle functies door elkaar. Maar medewerkers van de financiële afdeling hebben andere vragen dan bijvoorbeeld medewerkers van de wijkregie. Afgezien daarvan zijn we allemaal weer bijgespijkerd.”

Zelf aan de slag met de spelregels van de Woningwet?

Welke mogelijkheden heeft u met de financiering van uw niet-DAEB-portefeuille? Hoe kunt u het palet van Woningwet spelregels effectief inzetten? Wat is wel en niet belangrijk in het beoordelingskader? Hoe zat het ook alweer et de wet en regelgeving?

Tijdens de training Woningwet: de spelregels op een rij bent u direct weer bij over actuele regelgeving en de gevolgen voor uw corporaties.

Relevante opleidingen

Woningwet

Wat leert u?

  • Actuele spelregels en ontwikkelingen
  • Impact borging, processen en werkwijze
  • Balans regels en procedures
  • Rol van interne en externe toezichthouders

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...