Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Inzicht in de waarde van uw beleid

Met de invoering van de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag is voor woningcorporaties een nieuwe kleur aan het palet van waarderingsmethoden toegevoegd. Nu ook Autoriteit woningcorporaties (Aw) en WSW in hun gezamenlijk beoordelingskader uitgaan van de beleidswaarde komt er een einde aan het begrip bedrijfswaarde.

Beleidswaarde als brug

Beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt en de ‘echte’ verwachting op basis van het beleid. In de beleidswaarde wordt namelijk rekening gehouden met beleidseffecten van de corporatie, waarmee het vermogen van de corporatie een realistischer beeld laat zien. Ook zijn volkshuisvestelijke keuzes in de beleidswaarde duidelijk zichtbaar waardoor een gezonde financiële sturing mogelijk is, met bewuste beleidskeuzes rondom bijvoorbeeld beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen.

Maar hoe komt u nu tot de beleidswaarde. Bedrijfswaarde is bekend en corporaties hebben de marktwaarde bepaald, maar gebruiken dit begrip verder nauwelijks. De beleidswaarde is een beklemde marktwaarde. Hoe bepaalt u de verschillende waardeafslagen vanuit de marktwaarde om te komen tot de beleidswaarde.

Tijdens deze training doorloopt u het proces van marktwaarde tot beleidswaarde, met daarbij de volkshuisvestelijke keuzes die u daarin moet maken. Ook staan we stil bij de impact op uw bedrijfsvoering en bij de wijzigingen in het beoordelingskader van Aw en WSW. Waar werken deze partijen samen en hoe ziet het gezamenlijk beoordelingskader er uit?

Praktische informatie


Duur

13.00 uur tot ca. 17.15 uur met vooraf een inlooplunch


Data

Op aanvraag


Uw investering

€ 485 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.

 • Dag bedrijfswaarde hallo beleidswaarde
 • Begrippen Marktwaarde, marktwaarde in verhuurde staat en beleidswaarde
 • Bepalen van beleidsbeklemming vanuit marktwaarde
 • Kwantificeren van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerskosten
 • Beleidswaarde richting bedrijfsvoering
 • Beleidswaarde richting investeringen
 • Beleidswaarde en het beoordelingskader van Aw en WSW
 • Discussie en interactie
 • U weet hoe beleidswaarde en marktwaarde zich tot elkaar verhouden.
 • U kent het begrip beleidswaarde en weet hoe deze is opgebouwd.
 • U kent het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde en kunt deze duiden.
 • U weet hoe beleidsbeklemming is opgebouwd vanuit beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerskosten.
 • U kunt de beleidsbeklemming bepalen.
 • U bent bewust van de impact van beleidswaarde op de bedrijfsvoering en bij investeringen.

De training Van marktwaarde naar beleidswaarde is bedoelt voor managers Financiën, financieel medewerkers, managers, directeur-bestuurders en toezichthouders. Deze training kan ook in company voor uw organisatie worden verzorgd.

 • Daan Vrijmoet
  Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...