Meer inzicht in de taal financiën

Geplaatst op 22 juni 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

Managers vastgoed, wonen, controllers en beleidsmedewerkers opgelet!

Financials zijn belangrijker dan ooit! Dat heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen rondom de crisis en de verscherping van het toezicht (AFM, Aw), ook de maatschappij is transparanter en (dus) kritisch op de besteding van de middelen. Hoe besteden we onze euro optimaal en ook: als we het ene doen, in hoeverre moeten we dan het andere laten? Betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, reserves, leefbaarheid: uiteindelijk spelen financiële argumenten een grote, vaak doorslaggevende rol.

Vergroot je effectiviteit en mogelijkheden

Het is dus slim om ook op het financiële speelveld de weg te weten. Want als je naast je huidige vakkennis de taal van de financials kunt spreken, vergroot je niet alleen je persoonlijke effectiviteit bij externe en interne (MT-) overleggen, maar ook je eigen kansen en (carrière-)mogelijkheden.

De Leergang CorporatieFinanciën is bedoeld voor managers, controllers en beleidsmedewerkers werkzaam binnen het vakgebied Wonen, Vastgoed of Beleid en voor wie meer inzicht in de corporatie financiën belangrijk is.

Goed samenwerken kan als we elkaar begrijpen

Goed samenwerken heeft alles te maken met elkaar begrijpen, en op basis van inhoudelijke argumenten een gezamenlijke afweging maken. Een ieder werkt vanuit zijn eigen specialisme, zijn eigen werkveld. ‘Financiën’ heeft daarbij vaak een belangrijke stem: waarom doen we het één wel en het ander niet? Wat zijn de consequenties en waarom maken we die keuze? Wat dan volgt is een verhaal over LTV, marktwaarde, investeringsruimte, kasstromen en ga zo maar door.

Voorbeelden zijn er te over, denk alleen al aan de investeringsbeoordeling op projectniveau. Welke keuzes maken we hierin? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het eigen vermogen, de buffers, de kasstromen, en hoe is dat te combineren met het betaalbaar houden van de huren?

Of: hoeveel rendement op eigen vermogen heeft de corporatie eigenlijk nodig om haar werk te kunnen blijven doen? Het niet hebben van een winstoogmerk wil immers nog niet zeggen dat je geen financiële doelstellingen hebt.

Wat anderen zeggen over de Leergang CorporatieFinanciën

Odyl Wittendorp: “Het was veel interessanter dan ik van tevoren had bedacht. Het was heel erg praktijkgericht, de trainer kwam met aansprekende voorbeelden, en het was super interactief. Voor mij heeft dat misschien wel de meeste toegevoegde waarde. Het interactieve gaf andere inzichten en maakte het levendig en interessant.” Lees het hele interview.

Uit de mond van een manager vastgoed: “Hoe kan ik akkoord geven op een investeringsbesluit als ik niet 100% begrijp wat er bedoeld wordt en welke gevolgen het heeft voor het totaal?”.

In de nieuwe organisatie is het uitwerken en schrijven van investerings- en besluitvormingsvoorstellen een nadrukkelijke rol van de projectleider. Dat doe ik in samenspraak met de afdeling Financiën. De berekeningen en de daarbij behorende cijfermatige onderbouwingen zijn geen abacadabra meer voor mij, ik kan er sneller doorheen omdat ik weet wat er bedoeld wordt. Maar dat niet alleen, ik kan ook onderbouwd in gesprek gaan over ‘cijfertjes’.” Lees het hele interview.

In de praktijkopdracht wordt de theorie gelijk omgezet in de praktijk

Over de cursus zelf zei één van de cursisten: “Het was erg prettig dat de cursus is opgebouwd uit vijf dagdelen met de nodige tijd en opdrachten daartussenin. Niet een of twee lange dagen waarin je aandacht op een bepaald moment wegzakt. Het is immers geen alledaagse materie voor ons. Op deze manier blijft alle opgedane kennis goed hangen. Het studiemateriaal is trouwens ook prima als naslagwerk te gebruiken”.

Afgelopen jaar hebben weer diverse groepen de Leergang CorporatieFinanciën enthousiast gevolgd en afgesloten met een certificaat. We houden het praktisch, zodat u als deelnemer kunt inzoomen op wat uw werkzaamheden raak. Tegelijkertijd krijgt u ook het overzicht. Of het nu gaat om zaken als marktwaarde, investeringsruimte of om financiële kengetallen zoals LTV, we behandelen de stof groepsgewijs en bespreken voorbeelden zodat u die zelf kunt toepassen. In gewone taal, en altijd vanuit de dagelijkse praktijk. En dan blijken ze vaak toch eenvoudiger dan je dacht. Je snapt het pas als je ’t dóórhebt, zei ooit iemand.

Hoe en wanneer volgt u de Leergang CorporatieFinanciën

De leergang is opgebouwd uit vijf sessies van elk één dagdeel, telkens met tussenpozen van twee weken. Klik hier om te zien wanneer de eerstvolgende leergang start.

Wilt u meer weten over de inhoud van deze training, neem dan contact op met Jeroen Dungelmann. De training kan ook in company worden gegeven en in combinatie met andere corporaties binnen uw regio worden georganiseerd. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Succesvolle online discussiemiddag investeringsbeoordeling