Teamleiders Wonen, managers Vastgoed, bestuurssecretarissen, medewerkers financiën, projectleiders opgelet!

Geplaatst op 16 november 2018
Geschreven door
Categorie Algemeen

Herken je dat? Ieder jaar nadat de begroting is besproken, denk je weer “daar moet ik toch eigenlijk meer vanaf weten?”. En als een huurder of de gemeente zegt: “Jullie zijn toch hartstikke rijk?”, kom je dan verder dan “dat zit in de bakstenen”? Speciaal voor niet-financiële managers en senior medewerkers bij woningcorporaties is er de Leergang CorporatieFinanciën. De inschrijvingen voor 2019 lopen alweer volop.

Als corporatiemedewerker, teamleider, manager of projectleider werk je doorgaans vanuit een maatschappelijke doelstelling en achtergrond: huisvesten in de brede, maatschappelijke zin van het woord. Mensen helpen, die niet de portemonnee hebben om in de commerciële huur- (laat staan koop-) sector voor zichzelf een adequate woonruimte te kunnen regelen. Daar ligt je passie, daar zit de taakstelling. De Volkshuisvestelijke Missie – met hoofdletters. De klant centraal.

Van Financiën heb ik geen verstand

Het is dus volkomen logisch dat je als manager wonen, beleidsmedewerker strategie, manager sociaal beheer en communicatie of bestuurssecretaris nou niet bepaald je hart verloren hebt aan zoiets als het ‘rendement op eigen vermogen’. De corporatie heeft immers geen winstoogmerk?

Samenwerken zónder dat je zelf een financiële opleiding hebt? Hoe doe je dat?

financien bij corporatiesMaar net zoals in veel andere sectoren zijn de ‘financials’ in de afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden. Dat heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen rondom de crisis en de verscherping van het toezicht (AFM, Aw), de maatschappij is ook transparanter en (dus) kritischer over het besteden van budgetten. Hoe besteden we onze euro optimaal, en ook: als we het ene doen, in hoeverre moeten we dan het andere laten.

Denk alleen al aan het spanningsveld tussen de verduurzaming van de woningvoorraad enerzijds en nieuwbouw en betaalbare huren anderzijds: uiteindelijk spelen financiële argumenten een grote, vaak doorslaggevende rol. Hoe leg je dat uit? Aan je collega’s? Aan je huurders? Aan je gemeente?

In de Leergang CorporatieFinanciën maken wij je wegwijs in de financiële huishouding van je organisatie. Zo kom je beter beslagen ten ijs in overleggen, MT- of teamvergaderingen. Met meer inzicht in termen als ‘marktwaarde’, ‘resultaat’ en ‘kasstromen’, de jaarrekening, investeringsbeslissingen, rendement eigen vermogen, IRR en financiële sturing kan je in de praktijk beter uit de voeten.

Wat zeggen deelnemers?

leergang corporatie financien“Als MT-lid wilde ik gewoon meer bagage hebben om de juiste discussie te kunnen voeren bij investeringen. Wanneer het gaat over ‘marktwaarde’, dan wil ik daar ook de consequenties van snappen: waarom doen we dingen? Ik hoef niet alles tot in de fijnste boekhoudkundige details te weten, maar het is wel belangrijk dat ik de juiste vragen stel.”

“Wij zijn met 100 FTE’s, maar er zijn er maar 2 of 3 die bij ons ècht snappen hoe het financieel werkt, dat kàn toch niet?”

“Hoe kan ik akkoord geven op een investeringsbesluit als ik niet 100% begrijp wat er bedoeld wordt en welke gevolgen het heeft voor het totaal? We hebben als woningcorporaties bovendien een maatschappelijke doelstelling, maar die kunnen we alleen volhouden met een duurzaam financieel beleid. Dat moet je wel kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld een huurdersvereniging, of aan een wethouder in het kader van prestatieafspraken.”

“Bij elke cursus die ik vond was de insteek òfwel profit òfwel non-profit. Bij een woningcorporatie zit je daar eigenlijk tussenin, en daar sluit de Leergang CorporatieFinanciën perfect op aan. Het was erg prettig dat de cursus is opgebouwd uit een aantal dagdelen met de nodige tijd daartussenin. Niet 1 of 2 lange dagen waarin je aandacht op een bepaald moment wegzakt. Het is immers geen alledaagse materie voor ons. Op deze manier blijft alle opgedane kennis goed hangen. Het studiemateriaal kan je trouwens ook prima als naslagwerk gebruiken.”

Dus daarom

Corporaties staan als nooit tevoren voor de uitdaging om verantwoord, slagvaardig, lean and mean te werken, en zich daarover tegenover externe partijen te verantwoorden. Samenwerking en communicatie, in- en extern, is daarbij belangrijker dan ooit.

De Leergang CorporatieFinanciën smeedt niet-financiele managers en medewerkers tot volwaardige sparringpartners. Want als je naast je huidige vakkennis de taal van de financials kunt spreken, vergroot je niet alleen je persoonlijke effectiviteit bij externe en interne (MT-) overleggen, maar ook je eigen kansen en (carrière-)mogelijkheden.

Hoe en wanneer volg je de Leergang CorporatieFinanciën (LCF)

corporatie financienOm de LCF te volgen heb je geen financiële achtergrond nodig. Het blijft praktisch, zodat je als deelnemer kunt inzoomen op wat jouw werkzaamheden raakt, en tegelijkertijd ook het overzicht krijgt. Of het nu gaat om zaken als ‘marktwaarde’, ‘investeringsruimte’ of om financiële kengetallen zoals ‘LTV’, we behandelen de stof groepsgewijs en bespreken voorbeelden zodat je die zelf kunt toepassen. In gewone taal, en altijd vanuit de eigen dagelijkse praktijk. En dan blijken ze vaak toch eenvoudiger dan je dacht. Of zoals Johan Cruijff het al zei: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

De LCF is opgebouwd uit 5 sessies van elk een dagdeel, telkens met tussenpozen van twee weken. De eerstvolgende leergangen starten op 10 januari (Utrecht) en 22 januari (Meerssen). De leergang kan ook incompany worden gegeven. In overleg kan ook een combinatie met andere corporaties binnen de eigen regio worden georganiseerd.

Wil je eerst nog meer weten over de inhoud van deze training, neem dan gerust contact op.

Auteur

  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Beoordelingskader Aw WSWchecklist inkomensregistratie