Over Passend Toewijzen en zwevende bureaus

Geplaatst op 10 december 2018
Geschreven door
Categorie Algemeen

Verhuurmedewerkers van woningcorporaties weten het: het is weer controle-tijd. Wij merken het binnen ons raadgevend Team Inkomen bij Finance Ideas ook. Vragen als “hoe zit het eigenlijk precies wanneer….”, meestal gesteld door de manager verhuur of soms ook direct vanuit control, en voortkomend uit de werkzaamheden van een nijvere accountant die nauwgezet de geselecteerde inkomensdossiers aan het nalopen is op onvolkomenheden. Met in de hand het verse accountantsprotocol dat vorige maand met de ministeriële regeling (RTIV) werd gepubliceerd. Handig trouwens, zo’n publicatie die in oktober uitkomt waarin staat hoe er gecontroleerd wordt wat je vanaf januari hebt gedaan.

Wie.Verzint.Dit.

Temidden van alle min of meer gebruikelijke vragen die wij dagelijks beantwoorden over loonstroken, regeltjes, uitzonderingen en vrijstellingen valt er soms ineens eentje op. Eentje waarbij je even je voorhoofd fronst en je wenkbrauwen optrekt. Om dan vervolgens achterover te leunen en een poosje ins Blaue hinein te gaan zitten staren. Goed, even koffie halen dan maar en daarna nog maar eens een keertje goed kijken wat hier nou aan de hand is. Misschien lees ik het niet goed.

Maar als ik terugkom met de koffie staat het er nog steeds:

“(Indien) een van de twee leden van het huishouden niet rechtstreeks vanuit een COA-voorziening wordt gehuisvest, is de reguliere wijze van inkomenstoetsing nu van toepassing (de uitzonderingssituatie vervalt). Dat impliceert dat het inkomen van alle leden van het huishouden meegenomen dient te worden meegenomen bij de toetsing (bijvoorbeeld ook zakgeld).”

Wie.Verzint.Dit. Mensen achter zwevende bureaus? Dan kunnen we dit volgens mij ’t beste ‘Wisdom of the Cloud’ noemen. Want de mensen die gewoon op de grond staan en woningen moeten toewijzen, die kunnen hier dus helemaal niks mee. Sinds wanneer is zakgeld een vorm van fiscaal inkomen? En welk document moet/kan daarvoor dan gebruikt worden? – juist, de COA-verklaring!

In het betreffende geval is sprake van ‘gezinshereniging’, waarbij de eerst binnengekomen statushouder (A) inmiddels een woning en inkomen heeft (participatiewet, en een Inkomensverklaring ‘onbekend’), maar de nagereisde partner (B) nog slechts over zo’n COA-verklaring beschikt (immers nog geen andere papieren zoals een inkomensverklaring voorhanden). De verhuurmedewerker had voor het inkomensdossier dus het inkomen van A geregistreerd, en voor B verwezen naar de COA-verklaring.

De enige praktische mogelijkheid en een prima weergave van de stand van zaken. ‘Bij sommige gemeenten’ had de nagereisde partner zich nog snel kunnen inschrijven, zo geeft ILenT elders aan, en zodoende vervolgens een Inkomensverklaring met succes kunnen opvragen. Bij sommige gemeenten… maar niet bij alle! En dan nog: hoe snel kan die Inkomensverklaring dan door de Belastingdienst gemaakt/geleverd worden?

BTIV, RTIV, holadiee

Ja en dan nog iets. Nu we toch bezig zijn (gr…). Weet je nog, toen begin 2016 passend toewijzen net was ingevoerd? En dat in het maatgevende BTIV stond aangegeven dat toetsing op actueel inkomen alleen was toegestaan bij daling van inkomen ten opzichte van de IB60/IBRI/inkomensverklaring, maar niet in geval van stijging? En dat dat alsnog per 27 mei van datzelfde jaar werd toegestaan (publicatie Staatscourant, onderdeel R), via een wetswijziging waarvan de tekst al vóór kerst 2015 (dus al voordat de wetgeving van kracht werd!) ’ter consultatie’ had voorgelegen, met terugwerkende kracht tot 1 januari?

Nou, in de nieuwe hiervoor al genoemde ministeriële regeling is die wettelijke aanpassing weer nergens te bekennen! Niks, noppes, nada, gewoon weer de ouwe tekst uit 2015 ‘bij daling’. Dus zijn hierover inmiddels meerdere vragen binnengekomen van verwarde en verontruste controllers en verhuurmanagers die hiermee geconfronteerd zijn door hun controlerend accountant (die het klaarblijkelijk ook niet meer kan volgen).

Lieve mensen bij ILenT en BZK, zullen we eens samen een kopje koffie doen? Ik begrijp de strekking, reikwijdte en beperkingen van wat je in een wettekst kan weergeven, en de noodzaak daarvan. Vaak is er ook een spanningsveld tussen formuleren en opvatten. Maar ik heb inmiddels een aardig lijstje van zaken die volgens mij best samen op een correcte èn praktische manier zijn op te lossen.

Training Inkomensregistratie en passend toewijzen: Loonstroken en bijzondere situaties

Op basis van onze ervaringen is de training Inkomensregistratie en passend toewijzen vernieuwd en uiteraard geactualiseerd met de nieuwe grenzen voor 2019. In de training wordt veel geoefend met de veelvoorkomende lastige inkomenssituaties. Doet u mee? Of vraag hier een voorstel aan voor een praktische incompanytraining samen met uw collega’s.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

financien voor niet financiële managersInkomensregistratie en business jargon