Accountantsprotocol over inkomenstoets van 2012 laat aan duidelijkheid nog te wensen over

Geplaatst op 4 maart 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Corporaties zijn bij het toewijzen van sociale huurwoningen sinds 2011 verplicht om een inkomenstoets uit te voeren. Vorig jaar heeft de controle van de accountants over de toewijzingen van 2011 veel commotie en onrust veroorzaakt. De controle bleek veel strenger uit te vallen dan op basis van de richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken viel te verwachten. Uiteindelijk heeft dit ertoe geresulteerd dat circa twee derde van de corporaties geen goedkeurende verklaring van hun accountant hebben verkregen. Het ministerie heeft naar aanleiding hiervan het accountantsprotocol voor 2012 aangepast. Het protocol laat echter op belangrijke onderdelen nog veel ruimte tot interpretatie, waardoor de onzekerheden niet zijn weggenomen.

IB60-formulier niet verplicht in 2012

Uit het onlangs gepubliceerde accountantsprotocol 2012 blijkt dat het niet verplicht is om een IB60-formulier (of aanslag inkomstenbelasting) in het dossier te hebben. Wel dient de corporatie dan te beschikken over een getekende inkomensverklaring op basis van een jaaropgave of loonstrook waarbij ook het inkomen uit vermogen is meegenomen. Voor de inkomenstoets in 2013 is een IB60-formulier daarentegen weer wel verplicht.

Verhuring via derden

Bij verhuring via derden (denk aan zorgcomplexen) geldt eveneens de toewijzingsnorm en de documentatieplicht. Veelal is er bij verhuur via derden sprake van bekostiging vanuit de AWBZ of een CIZ indicatie. Dergelijke toewijzingen vallen onder de vrijstelling en worden daardoor automatisch toegerekend aan de doelgroep. Volgens het accountantsprotocol moet de corporatie echter wel beschikken over deze AWBZ of CIZ indicaties. In de praktijk blijkt dit echter een lastig te realiseren onderdeel aangezien de corporatie voor de gegevensaanlevering afhankelijk is van de onderverhuurder.

Goedkeuring blijft onzeker

Bij de beoordeling van de inkomensregistratiedossiers is de accountant verplicht alle fouten en onzekerheden die hij tegenkomt tijdens de controle vast te leggen. De accountant mag alleen bij minder dan 1% fouten in de steekproef een goedkeurende verklaring afgeven. Uit het protocol blijkt echter niet wat precies verstaan moet worden onder fouten. Hierdoor blijft het mogelijk dat accountants een goede toewijzing afkeuren omdat er een kleine rekenfout of indexatie fout is gemaakt. Het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant blijft hierdoor hoogst onzeker.

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding inkomensregistratie leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Naast de basiscursus is er de verdiepingscursus inkomensregistratie op 21 maart a.s. gepland. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties. Uiteraard zijn deze cursussen ook incompany te verzorgen, bij u op locatie en met uw casussen centraal. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensafhankelijke huurverhoging in de praktijk