Nieuwe Inkomensregistratieregels: ‘Leuker kunnen we het niet maken, maar ook niet makkelijker!’

Geplaatst op 6 februari 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst heeft met ingang van 1 januari 2013 de inkomensregistratie regels versoepeld. Het ministerie heeft met de versoepeling getracht de toetsing in de praktijk te vereenvoudigen. De aanleiding hiertoe is dat de inkomensregistratieregels niet duidelijk waren en in de praktijk veel vragen opriepen bij corporaties en de controlerende accountants. Dat twee derde van de corporaties niet door de accountantscontrole is gekomen zegt al genoeg. De vraag is echter of de nieuwe regels ook daadwerkelijk het proces vereenvoudigen. Ten aanzien van het gebruik van loonstroken is de inkomenstoetsing namelijk een stuk gecompliceerder geworden.

Nieuwe richtlijn

De nieuwe inkomensregistratie richtlijn van het ministerie schrijft voor dat corporaties het inkomen van nieuwe huurders voortaan dienen te baseren op een IB60-formulier of een aanslag inkomstenbelasting. Alleen als het toetsingsinkomen hiermee boven de toewijzingsgrens van € 34.229 uitkomt dan mag het inkomen worden berekend aan de hand van loonstroken, jaaropgaven of de resultatenrekening van een ondernemer. Bij ondernemers mag tevens een prognose van de winst voor het lopende jaar worden gebruikt.

Vereenvoudiging

Voor het gros van de uit te voeren inkomenstoetsen is het verplichte gebruik van IB60-formulieren (of aanslag inkomstenbelasting) een aanzienlijke vereenvoudiging van het inkomensregistratieproces. De inkomenstoets kan hiermee door de woonconsulenten namelijk snel en met weinig kans op fouten worden uitgevoerd.

Loonstroken worden gecompliceerder

Bij het gebruik van loonstroken dienen incidentele beloningen en variabele inkomenscomponenten verplicht buiten beschouwing te worden gelaten. Extra inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld overwerk dienen hierdoor op het fiscale loon te worden gecorrigeerd. Maar wat zijn incidentele inkomsten? Zijn extra inkomsten als gevolg van onregelmatige diensten incidenteel? Niet als het extra inkomen een structureel karakter heeft. Bij het gebruik van loonstroken wordt hierdoor veel financiële en fiscale kennis gevraagd van woonconsulenten. De verantwoordelijkheid om vast te stellen of de extra inkomsten incidenteel of structureel zijn ligt immers bij de woonconsulenten. Zorg dat de gemaakte keuzes goed worden onderbouwd en vastgelegd, zodat ook een accountant het kan volgen en begrijpen bij de controle. Goede (fiscale) kennis van de inkomensregistratie is daarbij essentieel. U wilt immers niet nog een keer verrast worden door een afkeurende verklaring van de accountant!

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding inkomensregistratie leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Naast de basiscursus is er een verdiepingscursus inkomensregistratie beschikbaar. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Belangrijke wijzigingen inkomensregistratieAccountantsprotocol over inkomenstoets van 2012 laat aan duidelijkheid nog te wensen over