Inkomensafhankelijke huurverhoging in de praktijk

Geplaatst op 14 maart 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

De Eerste Kamer heeft 12 maart 2013 ingestemd met het wetsvoorstel dat inkomensafhankelijke huurverhogingen in de sociale huursector mogelijk maakt. Doel van de wet is volgens het kabinet het tegengaan van scheefwonen. Tevens beoogt de wet om door hogere huurinkomsten voor de corporaties dekking te creëren voor de nog in te voeren verhuurdersheffing. Het wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing zal later dit jaar separaat in stemming worden gebracht.

Woonakkoord

De inkomensafhankelijke huurverhoging is onderdeel van het woonakkoord dat minister Blok van Wonen in februari met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP sloot, om zich in de senaat te verzekeren van een meerderheid voor zijn woonplannen. Ondanks kritiek van regeringspartij PvdA in de senaat stemde deze partij uiteindelijk toch voor het voorstel.

Hogere inkomens

In de nu vastgestelde wet kan de corporatie de huur verhogen als uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat huurders meer verdienen dan het normbedrag. Huren mogen met maximaal 4% boven inflatie stijgen voor inkomens boven de €43.000. Voor inkomens tussen de €33.614 en €43.000 wordt het 2% boven inflatie. Opmerkelijk is overigens dat volgens de huidige plannen van het Rijk over twee jaar het inkomensafhankelijke beleid mogelijk al weer wordt vervangen door de huursombenadering.

Bezwaar

Corporaties kunnen voor de extra huurverhoging bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen over 2011. Op basis van deze informatie kan de corporatie de extra huurverhoging doorvoeren. Huurders die het niet eens zijn de extra huurverhoging van 2% of 4% kunnen bezwaar aantekenen bij de corporatie. De corporatie dient vervolgens bij de Belastingdienst een nieuwe inkomensverklaring over 2011 op te vragen. Daarna volgt een gang naar de huurcommissie indien de huurder bezwaar blijft houden tegen de extra huurverhoging.

Inkomensafhankelijk huurverlaging

De huurder heeft daarnaast de mogelijkheid om een huurverlaging aan te vragen indien uit het actuele inkomen van 2013 blijkt dat de huurder tot een lagere inkomenscategorie behoort. De corporatie dient de extra huurverhoging dan te baseren op de extra huurverhoging die behoort bij de betreffende inkomenscategorie van de huurder.

Meer weten over de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Op 4 april, 11 april en op 18 april 2013 wordt de cursus Inkomensafhankelijk huurverhoging georganiseerd. Hierin staat de vraag centraal hoe de inkomensafhankelijke huurverhoging in de praktijk uitpakt. Hoe vindt de gegevens opvraag plaats? Wat zijn de wettelijke kaders? Hoe pakt de bezwaarprocedure uit?

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Accountantsprotocol over inkomenstoets van 2012 laat aan duidelijkheid nog te wensen overVerhuur via instellingen bottleneck in inkomensregistratie