Accountantsprotocol over de inkomenstoetsing van 2013 aanzienlijk gewijzigd

Geplaatst op 7 maart 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft in februari het accountantsprotocol voor de controle van 2013 gepubliceerd. Ten opzichte van het vorige protocol heeft BZK aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de bepalingen ten aanzien van de controle op de toewijzingsdossiers. Het nieuwe protocol geeft de accountant bij de controle duidelijke richtlijnen hoe het oordeel over de ‘juistheid’ en de ‘volledigheid’ van de inkomenstoetsen onderbouwd dient te worden.

Steekproef accountant

Net als voorgaande jaren zal de accountant zijn oordeel baseren op basis van een steekproef. Ten aanzien van de foutmarge is in het nieuwe protocol niets veranderd. Dit betekend dat een accountant een goedkeurende verklaring alleen kan afgeven indien er minder dan 1% fouten en minder dan 3% onzekerheden in de steekproef zitten.

Onderbouwing oordeel

Indien de administratie van de corporatie ten aanzien van de toewijzingsdossiers onvolledig blijkt te zijn, dan dient de accountant nu expliciet te vermelden wat hiervan de oorzaak is. Dit is van belang om vast te kunnen stellen of de onvolledigheid veroorzaakt is door een ontoegankelijk huuradministratie bij intermediaire verhuurders. Dit kan de corporatie namelijk niet worden aangerekend. BZK zal hier bij de beoordeling rekening mee houden.

Controle juistheid

Ook is nu in het protocol opgenomen dat inkomenstoetsen niet standaard afgekeurd mogen worden vanwege het ontbreken van onafhankelijke bronnen (loonstrook e.d.). Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien een huurder aangeeft een lager inkomen te hebben door toekomstige aftrekposten of in geval de huurder aangeeft minder uren te gaan werken. Aangezien dergelijke inkomenstoetsen gebaseerd zijn op eigen verklaringen van de huurders roept dat vragen op over de betrouwbaarheid. Voor accountants was dit in het verleden veelal ook reden om deze dossiers af te keuren. Het protocol geeft nu expliciet aan dat de accountant bij deze dossiers mag afgaan op de door de huurder opgestelde verklaring.

Sancties

Dat de inkomenstoetsing geen vrijblijvende aangelegenheid is blijkt uit de sancties die vorig jaar door BZK zijn opgelegd. Zeventien corporaties hebben namelijk met ingang van 2014 een algehele staatssteunstop opgelegd gekregen vanwege het feit dat deze corporaties in 2012 niet aan de 90% toewijzingsnorm hebben voldaan. BZK heeft aangegeven in 2013 ook scherp te gaan toe zien op de juistheid van de toewijzingsgegevens. Ondanks dat het nieuwe protocol de accountant betere handvatten geeft voor controle, blijft de onzekerheid over het eindoordeel. Immers de toegestane foutmarge is net als voorgaande jaren onverminderd klein.

Opleiding loont!

Opvallend is dat corporaties die een inkomensregistratietraining van Finance Ideas Academy hebben gevolgd aanmerkelijk beter presteren dan de corporaties zonder training. Van alle corporaties die een training bij ons hebben gevolgd heeft 84% een goedkeurende verklaring ontvangen!

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding Opfriscursus inkomensregistratie leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze incompany cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Do's and don'ts bij inkomensafhankelijke huurverhogingInkomensregistratie: heeft u uw werkinstructie al op orde?