Inkomensregistratie: heeft u uw werkinstructie al op orde?

Geplaatst op 4 april 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het accountantsprotocol op basis waarvan accountants het voorgaande jaar controleren wordt pas gepubliceerd aan het begin van het nieuwe jaar. Mede hierdoor moeten veel corporaties in het nieuwe jaar herstelwerkzaamheden uitvoeren om alle dossiers af te stemmen op het accountantsprotocol. Dit brengt naast stress ook extra kosten met zich mee. Om dit te voorkomen biedt een werkinstructie uitkomt. Van belang hierbij is de afstemming van de werkinstructie met de accountant.

Binnen het speelveld keuzes maken

Het doel van de inkomenstoetsing is aan te kunnen tonen dat 90% van de sociale huurwoningen (huur ≤ € 699,48) aan huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal € 34.678 wordt toegewezen. Om deze toewijzing goed uit te voeren dient een corporatie de spelregels te vertalen in een werkbaar proces. Hierbij spelen onder andere de volgende vragen een rol:

  • Hoe gaan we om met complexgewijze verhuringen aan zorginstellingen
  • Hoe leggen we uitzonderingsgevallen vast in het primaire systeem?
  • Gaan we uit van één of meerdere loonspecificaties en hoe gaan we om met incidentele posten?
  • Hoe gaan we om met een net afgesloten arbeidscontract dat maar deels geldt in een jaar?
  • Hoe gaan we om met (startende) ondernemers?
  • Hoe en op welke wijze controleert we het proces en hoe verwerken we herstelberekeningen?

Consistente werkwijze verhoogt betrouwbaarheid

Een consistente werkwijze verhoogt de betrouwbaarheid van het inkomensregistratiedossier en geeft de accountant vertrouwen in de werkwijze van een corporatie. Maar het schept vooral duidelijkheid en houvast voor de medewerkers. Om te komen tot een consistente werkwijze is het essentieel dat corporaties bovenstaande keuzes intern communiceren.

Stem werkinstructie af met accountant

We raden corporaties aan om voor de inkomenstoetsing van 2014 een werkinstructie op te stellen. De werkinstructie bevat onder andere een beschrijving van het (algemene) inkomensregistratieproces, hoe om te gaan met uitzonderingen, de dossieropbouw, de verantwoording en de interne controle. Het is aan te bevelen deze werkinstructie af te stemmen met uw eigen accountant, zodat er achteraf geen discussie met uw accountant ontstaat over de gehanteerde werkwijze.

Het vooraf afstemmen van de werkinstructie met de accountant is mogelijk, omdat er sinds mei 2013 geen grote veranderingen meer zijn doorgevoerd in de wetgeving. Het accountantsprotocol 2014 zal hierdoor naar verwachting een vergelijkbare controle laten zien met accountantsprotocol 2013.

Meer weten over werkinstructies?

Op basis van onze ervaring bij het opstellen van werkinstructies, hebben we een standaard template opgesteld. Indien u interesse heeft in de template of meer wilt weten over de inkomensregistratie, neemt u dan contact met ons op.

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding Opfriscursus inkomensregistratie op 24 april aanstaande leert u de hoe u verzamelinkomens op een juiste wijze kunt vaststellen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze incompany cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Accountantsprotocol over de inkomenstoetsing van 2013 aanzienlijk gewijzigdInkomensregistratie: van IB60 naar IBRI