Do’s and don’ts bij inkomensafhankelijke huurverhoging

Geplaatst op 28 februari 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het kabinet heeft onlangs de huurverhogingspercentages voor 2014 vastgesteld. Net als vorig jaar mogen corporaties naast de reguliere huurverhoging gebruik maken van een extra huurverhoging die afhankelijk is van het inkomen van de bewoners.

Voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.602 bedraagt de maximale huurverhoging op basis van deze regeling 6,5%. Om gebruik te kunnen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging moet de corporatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Tabel: Inkomensgroepen en maximale huurverhoging:

Inkomensgroep Basishuurverhoging Inkomensafhankelijke huurverhoging Maximale huurverhoging
Inkomens tot € 34.085 Inflatie 2,5% + 1,5% n.v.t. 4,0%
€ 34.085 – € 43.602 Inflatie 2,5% + 1,5% 0,5% 4,5%
Inkomens hoger
dan € 43.602
Inflatie 2,5% + 1,5% 2,5% 6,5%

De belangrijkste do’s en don’ts voor u op een rij:

Do: voor 1 maart 2014 een account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging dienen corporaties voor 1 maart a.s. een account aan te maken bij de Belastingdienst.  Alleen corporaties die zich voor 1 maart hebben aangemeld bij de Belastingdienst kunnen vanaf 17 maart de inkomensgegevens van hun huurders opvragen.

Do: huurverhogingsvoorstel voor 30 april opsturen naar huurders

Om de huurverhoging per 1 juli door te voeren dient het huurverhogingsvoorstel uiterlijk 2 maanden voorafgaande aan het huurverhogingsmoment naar de huurder toegestuurd te worden. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk voor 30 april dient te worden opgestuurd. De huurverhogingsvoorstellen die gebaseerd zijn op de inkomensafhankelijke huurverhoging dienen tevens voorzien te zijn van de door de Belastingdienst verstrekte inkomensverklaring.

Do: tijdig afhandelen eventuele bezwaarschriften

Huurders hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging indien zij van mening zijn dat hun inkomen lager is. Als de corporatie het ook na een tweede opvraag van inkomensgegevens niet eens is met het bezwaarschrift dan moet de huurcommissie om een uitspraak worden verzocht. Zorg hierbij voor een tijdige aanmelding bij de huurcommissie anders gaat de huurverhoging alsnog niet door.

Don’t: inkomensgegevens opvragen voor onzelfstandige en geliberaliseerde woningen

De inkomensgegevens mogen alleen worden opgevraagd voor huurders van zelfstandige sociale huurwoningen. Het opvragen van inkomensgegevens van huurders in de vrije sector is niet toegestaan. Indien de Belastingdienst constateert dat de corporatie hier misbruik van maakt kan de corporatie de toegang tot het webportaal worden ontzegd. Ook zal de Belastingdienst dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Don’t: huurprijs mag voor een sociale huurwoning niet boven de maximale huur uitstijgen

De huurprijs van een woning mag door de jaarlijkse (inkomensafhankelijke) huurverhoging niet uitstijgen boven de maximale huurprijs van de woning (op basis van WWS punten). Dit geldt ook voor woningen die een maximale huurprijs hebben die boven de liberalisatiegrens ligt. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgen. Indien de huurder recht had op huurtoeslag dan blijft dit recht bestaan, aangezien het huurcontract bij aanvang gereguleerd was.

Do: Opleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging

In onze opleiding Inkomensafhankelijke huurverhoging komen theorie, praktijk en de bezwaarprocedure uitgebreid aan bod. Met voorbeeld praktijkcases zoals huurverlaging en praktijk voorbeelden van bezwaren kunt u concreet uw kennis verdiepen en ervaring verbreden. Uiteraard is deze cursus ook bij u op locatie te verzorgen.

Voor meer informatie over ons aanbod of een vrijblijvend voorstel op maat kunt u contact met ons opnemen via info@fi-aademy.nl of via tel. (0320) 23 74 85.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Accountantsprotocol over de inkomenstoetsing van 2013 aanzienlijk gewijzigd