Home » Opleidingen » Woningwet » Woningwet: Het financieel reglement

Woningwet: Het financieel reglement

Woningwet: Het financieel reglement

Voldoen aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

In het financieel reglement heeft ieder corporatie de uitgangspunten voor financieel beleid en beleggingsbeleid vastgelegd. De eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten.

Eisen stellen

Het reglement vraagt duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. Dat betekent dat u onder meer eisen moeten stellen aan vermogen en kasstromen, ontwikkeling van bedrijfslasten, het gewenste rendement op vastgoed en criteria met betrekking tot de beoordeling van investeringsprojecten.

Criteria voor een goed financieel regelement

In een goed financieel reglement zijn criteria opgenomen en is een duidelijke relatie tussen de strategie, de volkshuisvestelijke opgave en de financiële strategie om dit te bereiken. Nu het reglement op papier staat is het tijd om het reglement ook als een levend en nuttig beleidsinstrument in te zetten bij de financiële sturing.

Het financieel reglement

Deze opleiding geeft u inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u deze kunt implementeren en integratie binnen de organisatie. Er is aandacht voor de impact op en borging van het reglement in de werkwijze. Zodat het reglement integraal onderdeel is van het beleid, zijn nut ook heeft en leeft binnen de organisatie.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (ca 3,5 uur)

Startdata

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Het financieel reglement
 • Definities en financiële basisbegrippen
 • Externe en interne eisen aan het financieel reglement
 • Kaders en positie van de bestuurder en de RvC bij het financiële reglement
 • Betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer
 • Uitgangspunten van financieel beleid en beheer
 • Jaarlijkse monitoring en sturing
 • Beleggingen en derivaten
 • Rol controlfunctie in de organisatie
 • Discussie en interactie
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van de eisen aan het financieel reglement
 • U kent het wettelijk kader rondom het financieel reglement
 • U kent de samenhang met de corporatie statuten en overige reglementen
 • U kent de functie van het financieel reglement binnen uw organisatie
 • U begrijpt het bestuurlijke afwegingskader voor het financieel reglement
 • U bent in staat om kritisch na te denken over de inhoud van het financieel reglement
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken
 • U kent samenhang tussen de verschillende financiële sturingsinstrumenten
Praktijk cases
 • Uitgangspunten financieel reglement
 • Het financieel reglement als sturingskader
Uw docent
 • Victor Burger
  drs. Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Joost Huijbregts MRE
  ir. Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...