‘M-Geen-Circulaire’: huurtoewijzingen januari 2021 vooralsnog geblokkeerd

Geplaatst op 30 november 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

Parameters inkomensregistratie 2021 nog niet compleet

Zoals elk jaar vanaf half november is de meest gestelde vraag bij het Team Inkomen van Finance Ideas: wanneer kunnen we inkomensregistraties (lees: verhuringen) gaan maken voor 2021? Ergens in de derde week van die maand wordt gewoonlijk de ‘MG-circulaire’ door BZK gepubliceerd, waarin alle parameters staan waarmee gerekend moet worden voor huurtoewijzingen met een ingangsdatum vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Maar nu dus even niet.

Tip: Oefen in een paar uur met de regels en specifieke situaties tijdens de praktische verdiepingstraining over inkomensregistratie.

Indexpercentages ontbreken

In de publicatie over de huurtoeslag die 18 november jl. naar buiten kwam, staan al wel de inkomensgrenzen en huurgrenzen voor het passend toewijzen. Op Prinsjesdag zijn de grenzen, vrijstellingen en tarieven in box 3 (vermogen) al aangegeven. Ook is de AOW-leeftijd al langer bekend, die blijft 66 jaar en 4 maanden. Een mens zou dus bijna denken dat-ie aan de slag kan.

Wat echter nog ontbreekt is op de eerste plaats de indexering voor de Verzamelinkomens zoals die op de aanslagen c.q. inkomensverklaringen van de Belastingdienst over (straks) 2019 en 2020 moeten worden gehanteerd bij de inkomenstoetsing voor woningtoewijzing in 2021. Zonder deze twee indexpercentages is het volstrekt onmogelijk een correcte inkomensregistratie op te stellen.  Oók al zijn de grenzen omtrent passend toewijzen wel bekend en valt het overgrote deel van de huishoudinkomens bij huurtoewijzing lager uit dan de huidige inkomensgrens van € 39.055.

Ondergetekende heeft afgelopen week contact gehad met Aedes, als belangenbehartiger van woningcorporaties, om te kijken hoe we de indexcijfers zo snel mogelijk van BZK kunnen ontvangen. Deze zijn bij BZK intern bekend, zo weten wij uit ervaring: ook vorig jaar werden deze twee indexeringen pas op ons aandringen aan ons doorgegeven, nadat we hadden opgemerkt dat ze voor het eerst in jaren in de toenmalige MG-circulaire ineens ontbraken. Maar inmiddels schrijven we vrijdagmiddag 27 november en zijn ze nog steeds niet voorhanden.

Splitsing DAEB inkomensgrens

Maar er is nòg ‘een kleinigheidje’. Al sinds de zomer van 2019 (!) ligt het voorstel van minister Ollongren voor om de DAEB grens te splitsen, ik schreef er indertijd over in mijn artikel over de Middeninkomens. Na meer dan een jaar ge-heen-en-weer heeft de minister op 6 november met de oppositie een overeenkomst bereikt over de door haar gewenste opsplitsing van de DAEB grens; voor eenpersoonshuishoudens wordt de huidige grens gehanteerd (39.055), voor meerpersoons 43.126.

Echter, deze splitsing is een wetswijziging die een stemming/goedkeuring van de Tweede respectievelijk Eerste Kamer vereist. Dat wordt dus een race tegen de klok ergens in december, in het beste geval een ‘close call’ voor corporaties om er daadwerkelijk mee te kunnen gaan werken (zie je ’t voor je, met de kerstdagen in het vooruitzicht?). Of misschien lukt het niet en schuift de hele boel een jaar door. Om alle risico’s uit te sluiten heeft de minister nog snel een week voorafgaand aan het akkoord met de oppositie geregeld dat de ‘verhoogd plafond-grens’ van € 43.574 met een jaar verlengd zou kunnen worden. Deze categorie voor de lagere middeninkomens zou per 1 januari 2021 komen te vervallen (een reeds vaststaand feit sinds 1/7/2015).

Administratieve chaos en dreigende leegstand: even praktisch aub, BZK!

De woningcorporaties moeten in december in ieder geval het merendeel van hun toewijzingen voor januari correct kunnen verwerken. Zo niet, dan betekent dit een administratieve chaos en nodeloze leegstand; het gaat landelijk om tussen de 15- en 20.000 toewijzingen. Of, beter gezegd: het gaat over 15- tot 20.000 huishoudens die een sociale huurwoning nodig hebben (en daar bijtijds bericht over moeten krijgen).

Ik stel dus het volgende voor: als BZK de bovengenoemde indexcijfers toch op korte termijn communiceert, dan kunnen de corporaties in ieder geval verder met het merendeel van de toewijzingen, die zoals gezegd doorgaans toch (ruim) onder de DAEB grens vallen. Daarbij kunnen ze vooralsnog de huidige inkomensgrenzen aanhouden, tot het moment dat de Tweede en Eerste Kamer akkoord hebben gegeven over de nieuwe.

As it net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t kin

Oefenen met de nieuwe regels?

De vernieuwde online verdiepingstraining doen we met kleine groepen (maximaal zes deelnemers) en duurt niet langer dan twee uur. Op die manier kunnen we (in de bekende open en vrije sfeer die je van mij en David gewend bent) heel direct met elkaar kennis opdoen en op elkaar reageren. Onze trainingen hebben dan ook de unieke ‘geen-vervelings garantie’ ?.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

3x nieuws over inkomensregistratie en passend toewijzenWijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021