3x nieuws over inkomensregistratie en passend toewijzen

Geplaatst op 19 oktober 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

Inkomensgrens, nieuw accountantsprotocol, vernieuwd IRF

Het is ook altijd hetzelfde: net als je denkt dat je het allemaal op een rijtje hebt, verandert er weer wat. Binnen het werkgebied van de huurtoewijzingen en inkomenstoetsing is het niet anders. Ik zet de meest in het oog springende wijzigingen hier even kort neer:

1. De inkomensgrens wordt gesplitst naar huishoudsamenstelling.

Tijdens de lessen van afgelopen jaar en in mijn publicatie ‘Middeninkomens in de Mini-markt’ heb ik jullie er al het een en ander over verteld. Op basis van de € 38.035 van 2019 zou voor eenpersoonshuishoudens (drie maal woordwaarde) de grens naar € 35.000 worden aangepast, terwijl voor twee- of meerpersoons € 42.000 het nieuwe maximum zou zijn. Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met de wijzigingen, die per 1 januari 2021 ingaan (mits de Tweede en Eerste Kamer het Wetsvoorstel natuurlijk op tijd behandelen). Dat betekent dat we er al over één (1!) dikke maand mee aan de slag gaan, wanneer de MG-circulaire weer uit is met de nieuwe parameters en indexen.  We zijn dan al wel twee jaar-indexen verder, dus ik verwacht dat de nieuwe grenzen rond de € 37.000 respectievelijk € 44.500 uit zullen komen.

Maar er komt nog meer aan: ‘de 10%’ is de 10% niet meer, en ook over ‘de 5%’ is er het een en ander te melden. Wat gebeurt er met ‘de 80%’? Voer voor beleidsmedewerkers ook, bij wie ik de publicatie van Platform 31 ‘Inspiratieboek Woningtoewijzing’ hierbij ook graag nog een keer onder de aandacht breng.

Tip: Oefen in een paar uur met de regels en specifieke situaties tijdens de praktische verdiepingstraining over inkomensregistratie.

2. Hiep hoi, het nieuwe accountantsprotocol is er!

Altijd weer fijn, die publicatie in oktober waarin wordt uitgelegd hoe je vanaf 1 januari je werk had mogen doen. Naast de nodige aanpassingen in punten en komma’s (die vaak ineens heel belangrijk blijken) valt het expliciet toestaan van digitale bronnen het meest op. Want die komen eraan! Zo wordt ons eigen IRF  binnenkort uitgebreid met de mogelijkheid om de klantgegevens uit MijnOverheid volledig digitaal door de klant te laten insturen (Qii, voorheen Huurpaspoort).

3. IRF wordt volledig vernieuwd

Het IRF (de Wiskit voor de Amsterdamse corporaties) wordt in aansluiting op het voorgaande punt volledig vernieuwd. De tool gaat je nog beter helpen bij lastige actuele inkomenstoetsingen, kan worden gekoppeld aan elk woonruimteverdeelsysteem en CRM, en kan zoals gezegd digitale brondata importeren. Vanaf deze week begint de uitrol van de nieuwe tool; we doen dat niet ineens, je krijgt vanzelf bericht. Zo kan iedereen de komende weken alvast de tool uitproberen, en kunnen we eventuele vragen of opmerkingen goed beantwoorden. De bestaande IRF en Wiskit blijven gewoon in de lucht tot 1 januari 2021, daar blijf je dus nog even mee werken. Maar let op: alleen voor toewijzingen in 2020. Het is de bedoeling dat toewijzingen met een huuringangsdatum vanaf 1 januari 2021 uitsluitend op de nieuwe IRF/Wiskit gemaakt worden.

Nou, zo kan-ie wel weer, toch? Neem gerust contact met me op als je meer wilt weten of een online- bijeenkomst zou willen organiseren om de nieuwe kennis te delen met je collega’s.

Oefenen met de nieuwe regels?

De vernieuwde online verdiepingstraining doen we met kleine groepen (maximaal zes deelnemers) en duurt niet langer dan twee uur. Op die manier kunnen we (in de bekende open en vrije sfeer die je van mij en David gewend bent) heel direct met elkaar kennis opdoen en op elkaar reageren. Onze trainingen hebben dan ook de unieke ‘geen-vervelings garantie’ ?.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Wie wil jij op taalcursus sturen?huurtoewijzingen januari 2021 vooralsnog geblokkeerd