Home » Opleidingen » Algemeen » Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Het inkomensafhankelijk huurbeleid binnen de huursombenadering

Huurders die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen kunnen een extra huurverhoging krijgen bovenop de inflatie. Daarmee is het mogelijk om de sociale woningvoorraad in Nederland beschikbaar te stellen en te houden voor de primaire doelgroep. Daarmee wil het kabinet het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Huursombenadering

Sinds 2013 is het voor verhuurders mogelijk om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Per 1 januari 2017 wordt het inkomensafhankelijk huurbeleid toegepast binnen de huursombenadering.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Maar hoe kunt u inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, welke spelregels gelden in deze wet en wat betekent dit precies voor uw corporatie en uw huurders? Hoe wordt het inkomen vastgesteld en welke vragen mag u van uw huurders verwachten? Hoe verhoudt de inkomensafhankelijke huurverhoging zich tot de maximaal redelijke huur van de woning? En wat gebeurt er bij een daling van het inkomen?

Huurverhogingsproces

In deze training wordt ingegaan op het wettelijk kader, wordt aandacht besteed aan de relatie met de huursombenadering en komt het vaststellen van het inkomen voor de toetsing aan de orde. Ook wordt besproken hoe u met bezwaarprocedures om kunt gaan en hoe u dit complexe huurverhogingsproces optimaal kunt doorlopen.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Maximaal redelijke huurprijsgrens, liberalisatiegrens, huurgrenzen huurtoeslag
 • Inkomens, inkomensgrenzen en toetsing van inkomens
 • Actuele situatie rondom (oneigenlijk) gebruik van inkomensgegevens
 • Procedure rondom (inkomensafhankelijke) huurverhoging
 • Bezwaarprocedures en termijnen
 • De rol van de corporatie in bezwaarprocedures
 • Rol van de Huurcommissie
 • Proces huurverhoging
 • Proces huurverlaging (bij inkomensdaling)
 • Uitzonderingen
 • Bijzondere situaties zoals Gehandicapten en chronisch zieken
 • Relatie met de huursombenadering en prestatieafspraken
 • Discussie en casus
Praktijk cases
 • Huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Huursomgenerator en impact inkomensafhankelijke huurverhoging
Leerresultaten
 • U weet hoe u de inkomensgegevens kunt opvragen bij de Belastingdienst
 • U kent de regels rondom opvragen van inkomensgegevens (wat mag wel en niet)
 • U bent op de hoogte van de wettelijke kaders en voorwaarden voor de inkomensafhankelijke verhoging
 • U kent de inkomensbegrippen
 • U kent de bezwaarprocedure
 • U kent de rollen en posities van bij bezwaarprocedures betrokken partijen
 • U kunt omgaan met bezwaarprocedures en kent de mogelijkheden van de corporatie
 • U kent het huurverlagingsproces en -verhogingsproces
 • U weet welke groepen zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging
 • U kent gevolgen van de inkomensafhankelijke huurverhoging op de huursombenadering
Uw docent
 • Floris Regnault
  ir. Floris Regnault Adviseur woningcorporaties Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...