Staatssteun stop kan grote consequenties hebben voor corporaties

Geplaatst op 11 januari 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

In november 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse  Zaken de oordeelsbrieven verstuurd naar 387 corporaties. Deze brief bevat een beoordeling omtrent het naleven van wetten en regelgeving voor de sector. In ons eerdere artikel informeerden wij u reeds over de inhoud van deze brieven. Hieruit bleek dat 17 corporaties een staatssteun stop krijgen opgelegd als gevolg van het niet juist toepassen van de toewijzingsregels. Dit artikel gaat verder in op ons onderzoek van de oordeelsbrieven.

Meeste corporaties hebben opmerkingen van ministerie ontvangen

Verreweg de meeste corporaties, zeventig procent, hebben in hun oordeelsbrief een opmerking ontvangen. Het ministerie heeft specifiek naar drie vlakken gekeken: de activiteiten in het buitenland, eventuele sponsoring van activiteiten en het verstrekken van onrechtmatige leningen. Daarnaast kan er nog sprake zijn van onrechtmatigheden in de verkopen of grondposities. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opmerkingen in de oordeelsbrieven. Hierbij valt op dat het aantal corporaties dat een opmerking heeft erg hoog ligt.

Overzicht opmerkingen bij corporaties:

Aantal Percentage
Totaal aantal corporaties 387 100%
Goedkeurend accountantsoordeel 290 75%
Zonder enige opmerkingen (geen CFV aandachtspunten, goedkeurend oordeel en geen onrechtmatige activiteiten): 123 42%
Corporaties met een of meerdere onregelmatigheden in de gegevens
2 waarschuwingen mbt de accountantsverklaring 32 8%
waarvan sanctie: 3 1%
(mogelijk) Onrechtmatige activiteiten: 135 35%
Onrechtmatig grondbezit langer dan 10 jaar zonder bestemming: 5 1%
Herstelplan CFV: 35 12%
Onder verscherpt toezicht CFV 14 4%
Aandachtspunten CFV: 83 67%
Opmerking van de accountant omtrent verkopen: 38 10%
Waarschuwing omtrent richtlijnen vervreemding van woongelegenheden: 32 8%
Verkopen niet overlegd met ministerie BZK 8 3%

Geen staatssteun meer, wat nu?

Dit jaar hebben 17 corporaties te horen gekregen dat ze voor 2014 geen gebruik mogen maken van staatssteun. Dit betekent geen borging meer van leningen door het WSW, geen grondtransacties onder de marktprijs en geen saneringssteun van het CFV. Vooral het wegvallen van de borging van het WSW kan grote gevolgen hebben voor de corporatie. Dit betekent namelijk dat de financiering van nieuwe projecten zonder borging dient te gebeuren. Vaak liggen hier langjarige verplichtingen onder waardoor corporaties hier niet onderuit kunnen komen. Een van de alternatieven is om financiering op de markt op te halen. Dit is goed mogelijk, maar kost beduidend meer tijd en energie dan financiering met borging.

Belang van goede inkomensregistratie!

Om het recht op staatssteun te behouden is een goede inkomensregistratie noodzakelijk. Uit ons onderzoek blijkt dat corporaties die een inkomensregistratietraining hebben gevolgd en het InkomensRegistratieFormulier (IRF) gebruiken een significant beter oordeel ontvangen. Slechts 75% van de corporaties heeft een goedkeurende verklaring ontvangen, terwijl dit voor corporaties met het IRF en een training oploopt naar 92%.

Trainingen

Ook dit jaar verzorgen wij weer diverse trainingen voor de juiste inkomensregistratie. In de cursus inkomensregistratie op 13 februari a.s. leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, actualiteiten per 1 januari 2014, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de basiscursus is er de verdiepingscursus inkomensregistratie. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties.

Uiteraard zijn deze cursussen ook incompany te verzorgen, bij u op locatie en met uw casussen centraal. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Eerste sancties op foutieve inkomenstoewijzing een feitDo's and don'ts bij inkomensafhankelijke huurverhoging