Update handboek marktwaardering 2023

Geplaatst op 1 april 2024
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Afgelopen vrijdag is een extra update van het handboek marktwaardering verschenen. De update is gedaan naar aanleiding van een vergelijk tussen basis en full waarderingen. Daaruit bleek dat in bepaalde gevallen sprake was van een te hoge basiswaardering. In dit artikel een kort overzicht van de aanpassingen.

Hogere disconteringsvoet leidt tot lagere waarde

In de update van het handboek is de hoogte van de disconteringsvoet van woongelegenheden aangepast. Deze disconteringsvoet komt tot stand door op- en afslagen ten opzichte van de disconteringsvoet van een referentieobject.

In de update is zowel de disconteringsvoet van de referentiewoning (tabel 33) als de op- of afslag voor de regio (tabel 36) aangepast. Deze wijziging leidt in nagenoeg alle gevallen tot een hogere disconteringsvoet en daarmee tot een lagere waarde.

Tabel 33: disconteringsvoet referentiewoning 0,01% hoger

De disconteringsvoet van het referentieobject was 5,23%, is met 0,01% naar boven bijgesteld, en komt nu uit op 5,24%.

Tabel 36: opslag disconteringsvoet gebied gemiddeld 0,38% hoger

De aanpassingen per regio verschillen sterk. Voor een enkele regio (4 regio’s) is de opslag naar beneden bijgesteld (tot maximaal -0,04%). In 5 regio’s blijft de opslag gelijk. Voor het grootste deel (35 regio’s) gaat de opslag omhoog, tot maximaal 1,59%.

Effect van de aanpassingen per regio

In onderstaande tabel is het effect van beide aanpassingen per regio weergegeven:
Update handboek marktwaardering 2023 aanpassingen per regio weergegeven

* disconteringsvoet referentieobject + opslag per gebied

Vragen over de update van het handboek marktwaardering?

Heeft u vragen over het handboek of de consequenties hiervan voor uw corporatie?  Stel uw vraag aan Niels Kornegoor.

In één middag op de hoogte van alle wijzigingen?

Tijdens de training beleidswaarde 2.0 nemen we u mee in wat precies wordt gewijzigd, de achtergrond van de wijzigingen, de voor- en nadelen ten opzichte van de oude methodiek en de consequenties voor uw corporatie. Bekijk het programma en de data.

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Het effect van de wijzigingen in de beleidswaarde
  • Waarom deze worden doorgevoerd
  • Wat u moet inrichten om de beleidswaarde vast te stellen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...