Welke data zijn belangrijk in 2020? Bekijk de corporatie jaarkalender

Geplaatst op 7 januari 2020
Geschreven door
Categorie Algemeen

De kerstvakantie is achter de rug dus terug naar de orde van de dag! Wat zijn de deadlines voor het komend jaar? Wanneer moet u de portefeuillestrategie gereed hebben of uw jaarrekening en de dVi? Wanneer maken de Aw en het WSW de normering bekend, zodat u kunt starten met de begroting 2021? Onze adviseurs hebben de belangrijke data voor u op een rij gezet in onderstaande afbeelding.

Corporatie jaarkalender 2020

Corporatie jaarkalender 2020

Welke opleidingen zijn belangrijk voor het komende jaar?

Direct aan de slag om uw kennis te vergroten verdiepen en verbreden? We hebben trainingen uitgelicht die aansluiten bij de actuele thema’s van 2020.

#1 Portefeuillestrategie

De portefeuillestrategie heeft een belangrijke rol binnen het nieuwe beoordelingskader van de Aw en het WSW. De strategie dient inzicht te geven in de doelstellingen voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Hij moet aansluiten op de woonvisie en prestatieafspraken en dient te passen binnen de financiële spankracht van de corporatie.

In de training: Plan van aanpak actualiseren portefeuillestrategie krijgt u inzicht in de mogelijkheden om uw portefeuillestrategie en de daarmee samenhangende transformatieopgave aan te scherpen. Hiermee beperkt u het risico op een ondoelmatige besteding van middelen en het weglekken van maatschappelijk vermogen.

Bekijk het programma en de data

#2 Financiële sturing

Afgelopen jaar is hard gewerkt om de beleidswaarde stabieler en betrouwbaarder te krijgen, bijvoorbeeld door nieuwe definities voor onderhoud en beheer te introduceren. Inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen is dus belangrijker dan ooit. De omgeving verlangt dat de corporatie financieel in control is. Tijdens de training ‘Financiële sturing’ duiken we in het sturingsinstrument dat de verbinding van de marktwaarde en de beleidswaarde zichtbaar maakt, ofwel de beleidswaarde waterval.

Bekijk het programma en de data

#3Vastgoedrekenen

De invoering van de nieuwe waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing, maar vergt gelijktijdig een aanzienlijke inspanning van corporaties. Tijdens de opleiding: Vastgoedrekenen met marktwaarde en beleidswaarde doorlopen we verschillende rekenmethodieken om verwarring weg te nemen. U leert hoe u de diverse marktaspecten kunt laten meewegen in de vaststelling van de marktwaarde en beleidswaarde van uw bezit.

Bekijk het programma en de data

#4 Asset management

Asset management vormt de verbinding tussen strategische en operationele sturing. Ook is asset management de verbinder van de functionele ‘kolommen’ wonen, vastgoed en financiën. Hiermee vervult asset management een grote behoefte, namelijk die om besluiten over complexen te nemen vanuit een meer integraal perspectief. Tijdens de training Asset Management gaan we dieper in op de positie binnen de organisatie. Hoe kan een portefeuillestrategie worden vertaald naar het beheer? En hoe kan asset management bijdragen aan de maatschappelijke prestatie? Tijdens de training ontvangt u praktische handvatten om scherper te kunnen sturen op de (financiële) prestatie van complexen.

Bekijk het programma en de data

#5 Afwegingskader CO2-neutraal

2020 wordt een tussenjaar en 2021 misschien ook nog wel. Gelijktijdig wordt het een cruciale periode. Een jaar om regionaal en lokaal plannen op elkaar af te stemmen en de versnelling van 2022 goed voor te bereiden. De uitdaging voor corporaties voor duurzaamheid ligt in 2020 dus vooral bij strategievorming en beleidsbepaling. De in company training afwegingskader CO2-neutraal helpt u bij dit proces. Hier legt u een gemeenschappelijke basis en werkt u toe naar een afwegingskader.

Bekijk het programma en de data

Totale overzicht van opleidingen?

Wilt u eens rustig kijken met welke opleiding u in 2020 uw kennis gaat vergroten? Het aanbod en de planning voor 2020 staat online. In één oogopslag alle opleidingen met onderwerp en data van korte kennisintensieve opleidingen tot leergangen.

Bekijk de totale planning voor 2020

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Middenhuur en middeninkomenPassend toewijzen: 3 praktijkcases van ouderen met vermogen