Wil je iets bereiken? Dan moet je risico’s nemen!

Geplaatst op 11 maart 2019
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Om iets bereiken moet je risico’s nemen. Van deze wetmatigheid is iedereen zich bewust. De vraag is, welke risico’s neem je wel en welke niet? En waarom neem je nu juist deze risico’s wel? Dit zijn de vragen die worden beantwoord bij het vaststellen van de risicobereidheid.

Waarom is aandacht voor risicobereidheid zo belangrijk?

Alle woningcorporaties werken de komende jaren aan beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid. Ze kunnen op diverse manier invulling geven aan de doelstellingen en juist deze keuzes zorgen voor veel dillema’s.

Kiezen we voor een betaalbaar en duurzaam aanbod, of leidt dit tot te weinig aanbod? Kiezen we voor een gematigd huurbeleid of beperkt dit ons investeringsprogramma? De keuzes zijn afhankelijk van de lokale volkshuisvestelijke opgave, de politieke context, de opvattingen van de huurders, onze eigen visie, de harde financiële restricties en… onze kijk op risico’s!

Welke rol speelt risicoperceptie?

Bij het maken van keuzes speelt onze risicoperceptie intuïtief een belangrijke rol. Welke risico’s zien we bij de bij het realiseren van de verschillende doelstellingen? Welke risico’s moeten we nemen en waarom? Welke risico’s willen we niet nemen en waarom niet? Welke risico’s kunnen wij beter beheersen dan onze maatschappelijke partners? Welke risico’s moeten we beperken?

Het is belangrijk niet alleen te kijken naar de potentiele gevaren, maar ook naar de potentiele beloningen. Een te voorzichtige instelling maakt het moeilijk om dit goed te doen.

Een gesprek over de risico’s en kansen

Door de risicobereidheid expliciet met elkaar te delen, ontstaat een gesprek over de risico’s en kansen. Vervolgens kunnen we vaststellen of we te veel dan wel te weinig risico nemen. Of we de juiste risico’s nemen en of er alternatieven strategieën overwogen moeten worden met wellicht een hoger maatschappelijk rendement tegen dezelfde hoeveelheid risico.

Het creëert een lerende organisatie, omdat bestuur en management met elkaar een dialoog aangaan over wat wel en niet gewenst is. Daarbij kan het interessant zijn om met elkaar mogelijke incidenten te onderzoeken om de werkelijke risicobereidheid binnen het management vast te stellen. Hoe acceptabel is het falen van de implementatie van een nieuw IT systeem, of het falen van een investering op duurzaamheid?

Het breed delen van deze risicobereidheid in de organisatie zet de toon voor de risicocultuur in de organisatie en vormt het kader waarbinnen een ondernemingsplan wordt uitgevoerd. Het werkt als een richtlijn voor mensen om hun handelen in overeenstemming te brengen met de toegestane mate van risico en het kan een consistente benadering van risico in de hele organisatie bevorderen. Daarbij nodigt het kader medewerkers ook uit om na te denken over kansen op de onderdelen waar de risicobereidheid ruimte biedt.

Risicobereidheid en verwachtingen van stakeholders

Bij het vaststellen van de risicobereidheid van een organisatie moet ook rekening worden gehouden met de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Zo bestaat er in de energiesector bijvoorbeeld een bijna zero tolerance van klanten ten opzichte van onderbrekingen in de stroomlevering. Het kan zinvol zijn om te kijken naar reacties op recente incidenten om de werkelijke risicobereidheid van stakeholders vast te stellen.

Tegenover een wellicht beperkte risicobereidheid van stakeholders staat dat wanneer de risicobereidheid eenmaal is vastgesteld en gedeeld, het voor stakeholders helder is welke risico’s we bereidheid zijn te nemen en wanneer we zenuwachtig worden. Dit betekent dat wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet binnen de risk appetite, we duidelijk uit kunnen leggen waarom we dit risico nemen en er sprake zal zijn van een grotere tolerantie van de stakeholders. Wanneer omstandigheden veranderen kan ook de risicobereidheid wijzigen. We moeten onze risico’s en risicobereidheid dan ook continue monitoren en wijzigen wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Aan de slag met uw eigen risicobereidheid?

Compliance, control en risicomanagement zijn vaste onderdelen in de P&C cyclus geworden. Wilt u zelf ook volledige In control zijn? Tijdens de kennissessie Risicobereidheid en managen van risico’s krijgt in u inzicht in uw risicobereidheid, de relatie tussen strategie en risicobereidheid en de mate van noodzaak van risicobereidheid voor uw corporatie. Het resultaat? Inzicht in de huidige risicobereidheid van uw organisatie.

Auteur

  • Annette van Driel
    Annette van Driel Adviseur Risicomanagement & Compliance Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Definities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekeningDe drie grootste uitdagingen van de controller