Verkoopregels zijn versoepeld maar niet eenduidiger geworden

Geplaatst op 30 september 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Per 25 september zijn de regels voor het verkopen van woningen versoepeld. De regels zijn echter niet eenduidiger geworden.

In onze samenvatting van MG 2013-02 Circulaire verkoop corporatiewoningen treft u een kort en bondig overzicht van de nieuwe regels.

De markt

De laatste tijd staan er steeds meer berichten in de media over het aantrekken of op zijn minst minder snel verslechteren van de woningmarkt. Wellicht merkt u het ook bij uw eigen corporatie. Daarnaast woedt er een felle discussie over hoe de verhuurdersheffing betaald dient te worden. Door huurverhoging, kostenverlaging, reductie van investeringen of verkopen. Meest waarschijnlijk zal het een mix van alle vier zijn. Door de heffing met verkoopopbrengsten af te dekken, gebruikt de corporatie incidentele opbrengsten voor structurele lasten. Hierdoor wordt het nog belangrijker om een goede verkoopstrategie te hanteren.

Een goede selectie

Op 5 november  a.s. wordt tijdens de opleiding Verkoopselectie & strategie de nieuwe circulaire behandeld maar nog meer zal worden stilgestaan bij het verkoopproces en de woningselectie die u voorafgaand aan de verkoop moet uitvoeren. Want u kunt toch niet zomaar een paar woningen te koop zetten zodat u de verhuurdersheffing kunt betalen?

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Geen effect vereenvoudiging regels inkomensregistratie bij accountantscontrole