Inkomenstoets per 1 oktober ook bij woningverkoop

Geplaatst op 26 oktober 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het kabinet heeft de regels voor de verkoop van corporatiewoningen eenvoudiger gemaakt. Hiertoe is per 1 oktober jl. een nieuwe verkoopcirculaire (MG 2013-02) in werking getreden. Met deze wijziging wordt het voor corporaties eenvoudiger om geliberaliseerde woningen en te liberaliseren woningen (complexgewijs) te verkopen aan beleggers. Ook de regels voor verkoop aan natuurlijke personen (voor eigen bewoning) zijn aanzienlijk verruimd.  Zo is het nu mogelijk om zonder aanvullende voorwaarden een woning te verkopen met een korting tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik. Wel dient de corporatie in dat geval een inkomenstoets uit te voeren.

Wanneer geen inkomenstoets?

Corporaties mogen, net als vóór de wijziging van de verkoopregels, een korting van 10% op de waarde vrij van huur en gebruik verstrekken indien de woning wordt verkocht aan de eigenaar-bewoner(s). Indien een hogere korting wordt verstrekt (tot 50%) dan dienen er aanvullende voorwaarden bij de koop te worden overeengekomen. Deze aanvullende voorwaarden zien op een vaste waardedeling (volgens de ‘fair-value’-tabel) als de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht. Bij doorverkoop moet de verkoper tevens de korting boven de 10% terugbetalen aan de corporatie.

Wanneer wel inkomenstoets?

De regels voor de woningverkoop aan eigenaar-bewoner(s) is eenvoudiger gemaakt voor huishoudens met een inkomen tot €38.000.  Corporaties mogen voortaan aan deze doelgroep een korting tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik geven zonder dat daarbij de waardedeling bij verkoop binnen 10 jaar van toepassing is. Wel dient er een inkomenstoets uitgevoerd te worden om vast te stellen dat het inkomen van de koper(s) onder de inkomensgrens blijft.

Inkomensspecificaties

Het inkomen dient te worden vastgesteld aan de hand van een IB60-formulier of een aanslag inkomensbelasting. Indien het inkomen structureel is gewijzigd vanwege ontslag, een nieuwe baan of een gewijzigde gezinssamenstelling mogen ook actuele inkomensbescheiden worden gebruikt. Corporaties kunnen zich bij het opstellen van deze inkomensregistratiedossiers geen fouten permitteren. Indien achteraf namelijk blijkt dat de inkomenstoets foutief is uitgevoerd (bijv. inkomen blijkt na controle hoger dan € 38.000) dan had de corporatie voorafgaande aan de verkoop de minister om toestemming moeten vragen. Zonder aanvullende voorwaarden zal de minister echter geen toestemming geven. Dergelijke fouten kan een corporatie duur komen te staan. De minister kan in deze situatie de corporatie namelijk een formele waarschuwing geven door een aanwijzing op te leggen.

Opleidingen

In de cursus Inkomensregistratie bij woningverkoop op 10 december a.s. leren verkoopmedewerkers, woonmakelaars en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Uiteraard is deze cursus ook incompany te verzorgen, bij u op locatie en met uw casussen centraal. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

Indien u bezig bent met selectie van te verkopen woningen, uw verkoopproces wilt optimaliseren en/of handvatten zoekt voor de verschillende verkoopinstrumenten is de opleiding Verkoopselectie & Strategie mogelijk uw opleiding.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Verkoopregels geven corporaties veel ruimte