Geen effect vereenvoudiging regels inkomensregistratie bij accountantscontrole

Geplaatst op 31 augustus 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Sinds begin dit jaar zijn de regels voor de inkomenstoetsing bij woningtoewijzingen door corporaties eenvoudiger gemaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de regels aangepast zodat het inkomensregistratieproces duidelijker en makkelijker wordt voor corporaties. Door de onduidelijke regels lukte het in 2011 slechts een klein deel van de corporaties om een goedkeurende verklaring te krijgen van hun accountant. De vereenvoudiging van de regels heeft echter geen invloed op de accountantscontrole. De regels in het accountantsprotocol zijn namelijk gelijk gebleven. Hierdoor is er nog steeds weinig tot geen ruimte voor corporaties om zich fouten te permitteren op het inkomensregistratiedossier.

Nieuwe regels

Met de introductie van de nieuwe inkomensregistratieregels is de kans op het maken van fouten aanzienlijk afgenomen. Door het verplicht stellen van het IB60 formulier (of aanslag inkomstenbelasting) kunnen de meeste inkomensregistraties gemakkelijk door woonconsulenten worden afgehandeld. De inkomensregistraties die niet op basis van deze gegevens kunnen worden uitgevoerd (ondernemers, geen IB60 beschikbaar, arbeidsmigranten, etc.) blijven echter de nodige aandacht vragen. Zeker bij loonstroken en winst- en verliesrekeningen worden al snel fouten gemaakt.

Controle

Bij de beoordeling van de inkomensregistratiedossiers is de accountant verplicht alle fouten en onzekerheden die hij tegenkomt tijdens de steekproefsgewijze controle vast te leggen. Er kan door de accountant alleen een goedkeurende verklaring worden afgegeven indien uit de controle blijkt dat er minder dan 1% fouten zijn gemaakt. Voor de steekproef selecteren accountants veelal de risicodossiers. Dit zijn de dossiers die dicht tegen de inkomensgrens aanzitten of de dossiers die niet op basis van een IB60 formulier zijn berekend. Juist door deze methode van selecteren neemt de kans op het constateren van fouten toe en daarmee ook het risico voor de corporatie dat er geen goedkeurende verklaring wordt verkregen. De vereenvoudiging van de inkomensregistratieregels die het ministerie dit jaar heeft doorgevoerd heeft zodoende geen effect bij de accountantscontrole.

EHBO Inkomensregistratie

Zoals jaarlijks de EHBO diploma’s moeten worden verlengt, lijkt met het uitblijven van vereenvoudiging ook steeds meer noodzaak om de kennis rondom inkomensregistratie actueel te houden, periodiek op te frissen en te verdiepen bij betrokken medewerkers. In de opleiding Inkomensregistratie op 19 november a.s. wordt de basiskennis van woonconsulenten en alle andere betrokkenen opgefrist. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Naast deze cursus wordt de verdiepingscursus inkomensregistratie veelal incompany verzorgd. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de eigen situatie en de eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie eindelijk eenvoudiger?