Tijdig opschakelen naar jaarrekening 2018

Geplaatst op 14 september 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

jaarrekening corporatieIn het verleden heb ik wel eens iets geschreven over het belang van een goede kostenallocatie. Bij het opstellen van de scheidingsvoorstellen waren corporaties volop bezig met de toerekening van kosten aan DAEB en niet-DAEB, en vanaf 2016 was het functionele model voor de winst- en verliesrekening verplicht voor de jaarrekening. En ook daarin moesten kosten worden toegerekend, deze keer aan activiteiten. We hebben afscheid genomen van het oude vertrouwde categorale model voor de winst- en verliesrekening.

Inmiddels zijn we een klein beetje gewend om op deze wijze te rapporteren. In de jaarrekening 2017 is de openingsbalans gesplitst naar DAEB en niet-DAEB, en in de dVi over 2017 zijn ook al eerste vingeroefening resultaten en kasstromen gesplitst. En vaak op basis van de verdeelsleutels die in de loop van 2016 vastgesteld zijn.

Inmiddels schrijven we 2018. En de jaarrekening over 2018 zal volledig gebaseerd zijn op volledige splitsing van kosten en kasstromen naar DAEB en niet-DAEB. En uw accountant zal voor de eerste keer meekijken naar de inhoud van de verdeelsleutels die u heeft gehanteerd of gaat hanteren. We zien bij andere sectoren dat het belang van een goede onderbouwing steeds verder toeneemt. Met de toenemende formalisering van de samenleving wordt ook de druk groter om goed na te denken over verdeelsleutels en deze goed te onderbouwen. Dit helpt u overigens niet alleen bij het afleggen van verantwoording over uw behaalde resultaten, maar geeft tevens inzicht in de rentabiliteit van uw DAEB en niet-DAEB activiteiten.

Daarnaast kan een goede toerekening u ook helpen bij uw financiële sturing. Gedegen asset management is niet mogelijk zonder goede kostenallocatie. Als u niet goed registreert waar(voor) kosten worden gemaakt, heeft u geen goede data op complexniveau. Daardoor kunt u bijvoorbeeld  in plaats van een specifieke norm alleen een algemene norm opstellen. En één norm is géén norm. Zonder onderscheid op complexniveau kunt u ook geen zuivere beleidswaarde berekenen.

In jaarrekening 2018 komen veel van de wijzigingen in de corporatiesector nu bij elkaar. Dat vraagt dan ook om tijdig (op)schakelen zodat het proces in 2019 snel en soepel kan worden doorlopen. Want er ligt weer het nodige op de weg!

Wij helpen u graag om met deze complexe problematiek aan de slag te gaan, zowel als het gaat om de wijze waarop u kosten alloceert, als bij de goede vastlegging van uw dossiers. Want beide heeft u nodig.

Zelf aan de slag?

Tijdens de training Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie wordt ingegaan op de hoofdlijnen voor aanstaande jaarrekening en het proces daarbij.  De leergang Control & Compliance bij corporaties biedt inzicht in de controle aspecten bij o.a. de jaarrekening proces. Richting jaarrekening 2018 is, gezien de overgang naar beleidswaarde, ook de training Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde zeer relevant.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

onafhankelijk controller corporatiewoningcorporaties-in-de-spagaat