Home » Opleidingen » Control & Compliance » Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie

Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie

Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie

Een handreiking voor een snelle en gestructureerde jaarafsluiting

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Na de turbulentie van de jaarafsluiting 2016 zijn corporaties vorig jaar in rustiger vaarwater terechtgekomen. Het waarderen op marktwaarde in de jaarrekening begint langzaam te wennen, er zijn geen grote stelselwijzigingen geweest en discussies met accountants en taxateurs zijn over algemeen binnen de perken gebleven.

Inmiddels gaan we richting jaarrekening 2018. En deze jaarrekening zal weer nieuwe elementen bevatten in vergelijking met 2017.

De beleidswaarde wordt geïntroduceerd, niet als waarderingsgrondslag in de jaarrekening, wel als waardering in de toelichting. En voor de eerste keer moet de volledige jaarrekening worden gescheiden in DAEB en niet-DAEB. Dit geldt voor de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. En voor de eerste keer is deze splitsing onderworpen aan accountantscontrole.

De invoering van de OOB-status voor corporaties nadert met rasse schreden. Waarschijnlijk heeft uw accountant u al geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor uw organisatie (en voor de accountant zelf). In ieder geval betekent dit dat de rol van de accountant verder wordt geformaliseerd, en dat er nog strengere eisen worden gesteld aan uw jaarrekeningdossier.

Alle reden dus, om eens goed te kijken naar uw jaarafsluitingsproces. De deadline voor de jaarrekening en dVi staat nog steeds op 1 juli. Dat geeft ruimte, en biedt de mogelijkheid om uw proces verder te versterken. In deze training leert u hoe u de jaarafsluiting gestructureerd kunt aanpakken. U leert wat de voorschriften zijn uit het jaarrekeningrecht, wat nieuw is dit jaar en welke ontwikkelingen verder op stapel staan. U krijgt praktische handreikingen over het opzetten van balansdossiers, gekoppeld aan rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie. En u krijgt hier praktijkvoorbeelden bij.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (13.00 – 17.00 uur)

Startdata

 • 22 november 2018

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Deel I: Wetgeving en omgeving
  • Jaarrekening en dVi
  • EU-richtlijnen
  • De status van de OOB-discussie
 • Deel II: Dossieropbouw
  • Bijzondere posten in de jaarrekening
  • Methodiek en voorbereiding
  • Interne controles en balansdossier
  • Rollen en taken
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van de wettelijke vereisten op het gebied van jaarrekeningen.
 • U weet welke overige compliance eisen spelen rondom de jaarrekening.
 • U weet hoe u deugdelijke balansdossiers kunt opstellen.
 • U heeft inzicht in de wijze waarop accountants naar uw jaarrekening kijken.
 • U heeft inzicht in het belang van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
Voor wie

Deze training is bedoeld voor managers financiën, managers administratie, controllers en andere medewerkers die betrokken zijn bij de opstelling van de jaarrekening en/of de controle van de jaarrekening door de accountant.

Uw docent
 • Leo Benneker
  drs. Leo Benneker RA Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...