Risicobeheersing zorgvastgoed ook in het financieel reglement

Geplaatst op 14 mei 2016
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Woningwet

Als gevolg van bezuinigingen, veranderende regelgeving en hervorming van de langdurige zorg zijn de financiële risico’s van het beheer van zorgvastgoed de afgelopen jaren toegenomen. Langjarige contracten bieden daardoor geen zekerheid meer, maar vormen mogelijk zelfs een risico. De waarde van het contract wordt namelijk bepaald door de kwaliteit van de huurder; bij zorgvastgoed is dat de zorginstelling. Maar deze zorginstelling heeft een heel ander risicoprofiel gekregen.

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën en kunnen niet langer terugvallen op de overheid. Daarnaast krijgen zorginstellingen te maken met concurrentie. Gemeenten en zorgverzekeraars selecteren namelijk steeds meer op kwaliteit en prijs van de geleverde zorg. Is de zorginstelling niet in staat om aan de maatschappelijke en financiële verplichtingen te voldoen, dan bestaat de mogelijkheid op een faillissement. Het is daarom van groot belang zicht te hebben op de risico’s die het zorgvastgoed met zich meebrengen.

Ook de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) herkent deze risico’s en heeft daar waar nodig reeds interventies opgelegd. In de Toezichtresultaten Zorgvastgoed heeft zij nogmaals te kennen gegeven dat corporaties maatregelen dienen te treffen om deze risico’s te mitigeren.

Het Financieel reglement

Met het oog op het reglement financieel beleid en beheer, dat voor 1 september bij de Aw ingediend dient te worden, is het daarom raadzaam vorm te geven aan de risicobeheersing van zorgvastgoed. Dit reglement dient de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer vast te leggenen vastgelegd en moet er toe bijdragen dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht.

Maar hoe kunnen de risico’s van zorgvastgoed in kaart gebracht worden?

Vanwege de veelal beperkte alternatieve aanwendbaarheid van zorgvastgoed kan het plotseling wegvallen van een huurder of het feit dat een zorginstelling niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen vergaande consequenties hebben. Afwaarderingen of zelfs langdurige leegstand liggen daarmee op de loer. Het is daarom van belang om financieel sterke zorginstellingen als huurder te hebben zodat het faillissementsrisico, en daarmee het openbreken of beëindigen van huurcontracten, wordt verkleind.

Met ZorgRating kan inzicht worden verkregen in de financiële slagkracht en continuïteit van deze huurders. Deze benchmark stelt corporaties in staat om zorginstellingen vanuit een financiële bril snel en overzichtelijk te vergelijken en te beoordelen. Op basis van jaarverslagen worden financiële en operationele ratio’s berekend en gewogen tot een individuele rating, zoals deze ook in de financiële sector wordt gehanteerd. Hierdoor is het mogelijk om de prestaties van een zorginstelling af te zetten tegen de prestaties van vergelijkbare instellingen in de zelfde regio of zelfs de gehele markt.

Daarmee biedt ZorgRating de mogelijkheid om (potentiële) huurders te beoordelen en de risico’s van zorgvastgoed te kwantificeren.

De figuur links toont de financiële- en operationele score afgezet tegen andere instellingen op de markt.

 

 

 

 

Meer weten over ZorgRating?

Op www.zorgrating.nl zijn voorbeeldrapportages te downloaden en is tevens meer informatie te vinden over alle mogelijkheden en kosten van ZorgRating. Ook zijn hier eenvoudig actuele rapportages gebaseerd op verslagjaar 2015 te bestellen.

Meer kennis over risico’s bij uw eigen zorgvastgoed?

De opleiding Risicobeoordeling van zorgvastgoed kan aan huis worden verzorgd op basis van uw situatie. Zo kunt u intern uw kennis over uw eigen situatie vergroten en kunnen praktische aspecten rondom uw eigen situatie worden besproken.

Of aan de slag met het Financieel reglement?

De opleiding Woningwet: Het financieel reglement (4 PE) biedt inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u een werkend en levend reglement kunt opzetten, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Zodat u voldoet aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument heeft. Voor als u ook eens een vraag krijgt van een van uw commissarissen.

Meld u aan voor de opleiding Woningwet: Het financieel reglement. Een incompany opleiding gericht op uw situatie en vraagstuk is uiteraard mogelijk. Of om bijvoorbeeld uw RvC voor te bereiden op de aanstaande besluitvorming rondom het financieel reglement. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Het scheidingsvoorstel: de strategische keuze begrijpelijk uitgelegd