Hervorming van de woningmarkt leeft meer dan ooit

Geplaatst op 10 september 2012
Geschreven door
Categorie Woningwet

De vier grote belangenverenigingen op de woningmarkt (Aedes, NVM, Woonbond en Vereniging Eigen Huis) hebben een integraal plan ontwikkeld voor het hervormen van de Nederlandse woningmarkt. Met de verkiezingen voor de deur en de aanhoudende crisis op woningmarkt zijn alle politieke partijen het met de belangenverenigingen eens dat er wat moet gebeuren om de woningmarkt weer in beweging te krijgen.

Impasse woningmarkt

Het huidige kabinet en ook de kabinetten onder leiding van Balkenende hebben door de onderlinge verdeeldheid tussen de politieke partijen nauwelijks maatregelen genomen om de woningmarkt te hervormen. Morrelen aan de hypotheekrente aftrek is bij de afgelopen verkiezen voor verschillende partijen zelfs een breekpunt gebleken. Door deze impasse bleven hervormingen uit en zijn er, op de verlaging van de overdrachtsbelasting na, alleen op de huurmarkt maatregelen genomen (implementatie staatssteunregels).

Hypotheekrente aftrek niet langer een breekpunt

Bij de grote politieke partijen is nu echter een kentering zichtbaar. Bijna alle partijen zien nu in dat de hypotheekrente aftrek in de huidige vorm niet houdbaar is voor de toekomst. De partijprogramma’s variëren van verplichte annuïtaire aflossing (VVD en CDA) tot een beperking van de aftrek naar een belastingtarief van 30% (D66 en PvdA). De PVV is de enige partij die de hypotheekrente aftrek niet wil beperken.

Rol corporaties

De maatregelen ten aanzien van de huurmarkt lopen sterk uiteen van inflatievolgend huurbeleid (SP en PVV) tot een volledig vrije huursector (VVD) waarbij het WWS-stelsel wordt afgeschaft en de huren jaarlijks met 3% boven de inflatie mogen stijgen. Ook ten aanzien van de corporaties hebben de partijen de nodige veranderingen in petto. D66 en VVD pleiten voor een kleinere sociale huursector waarbij corporaties zich specifiek richten op mensen met een smalle beurs. CDA en PvdA pleiten voor kleinschalig georganiseerde corporaties waarbij grote corporaties opgesplitst dienen te worden. VVD stelt als enige partij voor dat corporaties worden omgevormd tot een uitvoeringsorganisatie onder gemeentelijk toezicht.

Herziene Woningwet

In de partijprogramma’s worden geen voorstellen gedaan die haaks staan op de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen herziening van de Woningwet. Hierdoor mag worden aangenomen dat de maatregelen in de herziene Woningwet, na instemming door de Eerste Kamer, per 1 januari 2013 doorgang kunnen vinden. Op 11 september a.s. begint de behandeling in de Eerste Kamer.

Meer weten over de herziene Woningwet?

Op 19 september en 11 oktober worden de cursussen ‘Financiële effecten van de herziene Woningwet’ (19 september) en ‘Introductie herziene Woningwet’ (11 oktober) en georganiseerd.

Ook is het mogelijk om deze cursussen incompany te organiseren voor uw MT. Informeer naar de mogelijkheden of stel hier uw vraag. Lees ook de samenvatting van de herziene Woningwet van Finance Ideas en download het handige implementatieschema!

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Financiële effecten herziene Woningwet