Financiële effecten herziene Woningwet

Geplaatst op 10 augustus 2012
Geschreven door
Categorie Woningwet

Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer na jarenlang debatteren de herziene Woningwet aangenomen. Zodra de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel zal de herziene Woningwet per 1 januari 2013 ingaan. Met de invoering van deze wet kunnen corporaties op hoofdlijnen hetzelfde blijven doen als voorheen, namelijk voorzien in goede en betaalbare woningen. Ten aanzien van de organisatiestructuur, het interne en externe toezicht en de financiële huishouding gaat er echter wel veel veranderen.

Staatssteunregels worden separaat ingevoerd

De Tweede Kamer heeft tegelijkertijd met het aannemen van de herziene Woningwet ook bepaald dat alle regels die in de Woningwet te maken hebben met de Europese beschikking over staatssteun op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. De Tweede Kamer wil eerst het lopende onderhandelingstraject tussen de Minister en de Europese Commissie over de inkomensgrens van € 34.085 afwachten. Hierdoor blijft het nog ongewis wanneer de staatssteunregels daadwerkelijk ingevoerd gaan worden.

Kansen voor middeninkomens

Door de inkomensgrens van € 34.085 dreigt een grote groep middeninkomens tussen wal en schip te vallen omdat zij niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De herziene Woningwet gaat corporaties meer mogelijkheden bieden om deze groep middeninkomens te kunnen bedienen. In de herziene Woningwet zijn namelijk regels opgenomen die het mogelijk maken een deel van de sociale huurwoningen (DAEB woningen) over te hevelen naar de commerciële portefeuille (niet-DAEB woningen). Voor deze overgehevelde woningen geldt de inkomensgrens dan niet.

Financieringscapaciteit vergroten

Door de sociale huurwoningen over te hevelen wordt tevens de financieringscapaciteit van de commerciële portefeuille (niet-DAEB woningen) vergroot. De operationele kasstroom van de commerciële portefeuille wordt namelijk door de toevoeging van de overgehevelde sociale huurwoningen groter. Deze kasstromen kunnen vervolgens worden ingezet voor het aantrekken van commerciële financiering waarmee nieuwe investering voor middeninkomens kunnen worden gefinancierd.

Meer weten over de herziene Woningwet?

Op 12 en 19 september worden de cursussen ‘Introductie herziene Woningwet’ (12 september) en ‘Financiële effecten van de herziene Woningwet’ (19 september) georganiseerd. Ook is het mogelijk om deze cursussen incompany te organiseren voor uw MT. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Maria ter Beek op het telefoonnummer 0320 – 23 74 85 of door direct hier uw vraag te stellen. Lees ook de samenvatting van de herziene Woningwet van Finance Ideas en download het handige implementatieschema.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Implementatietraject RJ-645 voor alle corporaties gelijkHervorming van de woningmarkt leeft meer dan ooit