Een toezichthouder moet meer weten over fiscaliteit

Geplaatst op 24 juni 2024
Geschreven door
Categorie RvC

Arjan Nieborg werkt bij KPMG Meijburg & Co, de fiscale tak van het accountantsbureau. Hij is voorzitter van de marktgroep woningcorporaties en heeft diverse corporaties als cliënt. “Ik zie dat bij veel corporaties te weinig fiscale kennis aanwezig is bij zowel bestuurders als de Raad van Commissarissen. En dat terwijl het toch om hoge bedragen gaat die van grote invloed kunnen zijn op de strategie en beleid.” De opleiding Fiscaliteiten voor RvC leden is dan ook eigenlijk een no-brainer voor leden van de Raad van Commissarissen van corporaties, vindt Arjan.

Waar lag voor jou de meerwaarde om in dit onderwerp te duiken?

“Ik zie in de praktijk dat veel RvC-leden niet of onvoldoende weten wat er qua fiscaliteiten speelt in hun corporatie. Het is een “ver-van-hun-bed-show”. Ze beseffen echter vaak niet dat ze vanuit hun rol ook moeten toezien op (de effectiviteit van) adequate fiscale beheersing, en dat ze niet kunnen wegkijken omdat het soms (te) complex en specialistisch is. Onbekend is bovendien dat ze ook actief op fiscaliteit kunnen sturen. Daar is echt geen diepgaande kennis voor nodig, maar de basis moet zeker aanwezig zijn. Daar is de opeiding voor de commissarissen dan ook op gericht. ”

Wat gebeurt er dan als er te weinig kennis is van fiscaliteiten?

“Neem iets als een meerjarenbegroting. Als je als RvC-lid niet weet dat je bijvoorbeeld kunt sturen op bepaalde zaken, zoals de fiscale optimalisering van een sloop/nieuwbouw- of renovatieproject, dan loop je simpelweg een mooie besparing mis, geld wat je beter had kunnen inzetten dan afdragen aan de schatkist.”

Ligt die specialistische taak wel bij een RvC-lid?

“Nee, zeker niet, maar je mag wel van een toezichthouder verwachten dat hij zich actief laat informeren over en op zijn minst enige kennis van de materie heeft, zodat hij weet wat er speelt. Dat is eenvoudigweg gewoon onderdeel van zijn of haar toezichthoudende taak. Wellicht komt het gebrek aan aandacht wel voort uit het feit dat in de Governancecode niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan fiscaliteit. Wat daarvan ook zij, het ontslaat de commissaris niet van de verplichting zich ook over fiscaliteit voldoende te laten informeren en hier ook actief toezicht op te houden.”

Waar bestaat de training uit?

“We besteden uitgebreid aandacht aan de thema’s die komen kijken bij fiscaliteit en het RvC-lidmaatschap. Wat is jouw rol als RvC-lid, wat moet je weten over fiscaliteit en waarom? Hoe zorg je dat jouw organisatie fiscaal volwassen is en hoe stuur je als RvC-lid daar actief op? We zorgen dat een deelnemer binnen een dagdeel de belangrijkste onderwerpen herkent en erkent, zonder dat hij echt diepgaande kennis erover hoeft op te doen.”

Wat nemen de deelnemers mee uit de training?

“Een beter besef van het belang van fiscaliteit voor corporaties. Ik vind het onbegrijpelijk als er zoveel geld naar de Belastingdienst gaat, je daar als toezichthouder zo weinig aandacht voor hebt. Dat is ook wat ik terug hoor van deelnemers. Het besef is ingedaald en ze leren dat op een laagdrempelige en leuke manier zodat hetgeen ze leren ook beklijft.”

Ook aan de slag met de belangrijkste fiscale thema’s?

In de cursus Fiscaliteiten voor RvC wordt u meegenomen in de belangrijkste fiscale thematiek voor corporaties, specifiek toegespitst op uw rol als toezichthouder. Ook wordt aandacht besteed aan de fiscale positie in de jaarrekening, wat voor veel toezichthouders ‘iets ongrijpbaars’ is. Bekijk het programma en de data.

Relevante opleidingen

Belastingen

Wat leert u?

  • Inzicht in de actuele ontwikkelingen en de impact rondom fiscaliteit.
  • Welke fiscale vragen u kunt stellen vanuit uw rol als toezichthouder.
  • Inzicht in (fiscale) risico’s en sturingsmogelijkheden bij de corporatie.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...