Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Leergang asset management in praktijk

Leergang asset management in praktijk

Leergang asset management in praktijk

Hoe je als asset manager de volgende stap zet in een dynamisch werkveld

De druk op corporaties om te investeren in duurzame en betaalbare sociale huurwoningen is fors toegenomen. Vanuit het klimaatakkoord worden corporaties gezien als de kartrekker van de verduurzamingsopgave. Daar komt bij dat corporaties door Den Haag nu ook gezien worden als de redder in nood om de woningbouw te versnellen, zowel voor de sociale doelgroep als de middeninkomens. Tegelijkertijd bestaat nog veel onzekerheid over de uiteindelijke effecten van de afschaffing van de verhuurderheffing en rijzen bouwkosten de pan uit. Het is duidelijk dat corporaties niet op alle fronten maximaal kunnen scoren.

Als asset manager vervul je een centrale rol in dit geheel: je bent aanjager van investeringen en geeft sturing aan de exploitatie. Hoe kun je de volkshuisvestelijke doelstellingen van je organisatie realiseren in deze veranderende context?  Hoe verwerkt u uw duurzaamheidsambities in de portefeuillestrategie en hoe vertaalt u deze strategie in wijk- en complex beheerplannen?

Concrete handvatten om asset management in te richten

In de leergang asset management in praktijk gaat u in gesprek met asset managers van andere corporaties en worden ervaringen gedeeld. De theorie wordt zo direct vertaald naar de praktijk. We delen onderling voorbeelden van wat wel werkt en waar de valkuilen liggen. Deze werkvorm staat of valt met een goede groepsdynamiek. Alle deelnemers hebben daarom vooraf een kort intake gesprek, naar aanleiding daarvan wordt de casuïstiek toegewezen. Per module bereiden twee deelnemers vanuit de eigen praktijkervaring een casus voor. Deze wordt op een van de dagdelen toegelicht en besproken. Zo leren we van elkaars kennis en ervaringen. Daarbij geeft de leergang asset management in praktijk ook inzicht in het proces en de te nemen stappen om te komen tot een praktische en werkbare inbedding in de organisatie.

Binnen een dag de tools op zak om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen? Lees hier meer over de opleiding asset management.

Praktische informatie


Duur

4 x 1 dagdeel (middag)


Data

 • 26 september, 10 en 31 oktober, 14 november 2023, regio Utrecht

Uw investering

€ 1.895 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 14 PE studiepunten.

Module 1: Introductie en positionering van asset management

 • Theorie:
  • De positie van asset management in de organisatie: van intern opdrachtgever tot 1.000 dingen doekje
  • Hoofdproces van asset management
  • Jaarcyclus asset management
 • Praktijkervaring uitwisselen

Module 2: Complexstrategie en exploitatiesturing

 • Theorie
  • Complex prestatie analyse
  • Inzicht krijgen in maatschappelijk en financieel rendement
  • Tooling
  • Sturing geven aan de exploitatie (verhuur, onderhoud, verkoop, vrije sector)
  • Beschikbare informatie en nuttige kengetallen
 • Praktijkervaring uitwisselen

Module 3: Investeren

 • Theorie
  • Projectdefinitie (projectdoelstellingen, kaders etc.)
  • Rekenen aan vastgoedinvesteringsprojecten
  • Omgaan met risico’s
 • Praktijkervaring uitwisselen

Module 4: Themasessie

 • Het onderwerp van deze sessies wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Dit kan een inhoudelijke verdieping zijn op een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Wonen met Zorg, invulling van de landelijke prestatieafspraken, financiële sturingsmodellen), maar ook organisatiegerelateerde thema’s zijn mogelijk (sturing geven als informeel leider, spanningsvelden tussen asset manager en andere functionarissen). De docenten en deelnemers dragen voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk aan.
 • U bent bekend met de verschillende rollen en posities die u als asset manager binnen een corporatie kunt innemen.
 • U hebt een beeld van de jaarcyclus die u als asset manager doorloopt en u kunt deze voor uw eigen corporatie opzetten.
 • U bent in staat om financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen uit de portefeuillestrategie op complexniveau inzichtelijke en meetbaar te maken.
 • U bent in staat om de optimalisatiemogelijkheden in de exploitatie te herkennen en daaraan sturing te geven.
 • U bent in staat om vastgoedinvesteringen financieel te doorgronden.
 • U herkent de belangrijkste risico’s in vastgoedinvesteringen en de impact daarvan op de portefeuille.

De Leergang Assetmanagement in praktijk is bedoeld voor asset managers bij woningcorporaties die al enige werkervaring hebben.

 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...