ZorgRating: ruim een derde zorginstellingen voldoet in 2015 niet aan eisen van financiers

Geplaatst op 9 september 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

De financiële verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van zorginstellingen is toegenomen. Daarmee is het risicoprofiel van zorginstellingen toegenomen en spelen de individuele financiële prestaties een veel grotere rol dan in het verleden. Het is daarom van steeds groter belang om zicht te hebben op de financiële prestaties van zorginstellingen en deze prestaties in perspectief te plaatsen.

ZorgRating maakt het mogelijk zorginstellingen in financieel perspectief te plaatsen ten opzichte van vergelijkbare zorginstellingen of haar eigen historie. In de database van ZorgRating zijn sinds 2009 alle jaarverslagen van ruim 1.000 zorginstellingen verwerkt. Deze gegevens worden door ZorgRating gebruikt om elke zorginstelling een individuele rating toe te kennen zoals deze ook in de financiële sector gangbaar is. De rating komt tot stand door iedere instelling te beoordelen op een zestiental variabelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en operationele variabelen.

Bij het bepalen van de financiële score wordt de instelling beoordeeld op: de vermogenspositie, de liquiditeitspositie, het financieel resultaat en de omvang van de organisatie. Bij het bepalen van de operationele score wordt de instelling beoordeeld op: personele aspecten, de stabiliteit van de organisatie, de managementkwaliteit en het aantal klachten.

Op basis van de totaalscore toont ZorgRating in één oogopslag de prestaties en rating van een instelling ten opzichte de gehele markt. Sinds augustus is de nieuwe ZorgRating beschikbaar, gebaseerd op de jaarverslagen van 2015.

De meest recente Zorgrating laat zien dat de vermogenspositie binnen alle deelsectoren van de zorg verbeterd is. Instellingen uit de gehandicaptenzorg hebben gemiddeld de beste financiële ratio’s. Instellingen uit de ziekenhuiszorg hebben nog steeds de laagste solvabiliteit, maar hun vermogenspositie is de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Ondanks alle verbeteringen is er nog een lange weg te gaan. Circa een derde van de onderzochte instellingen voldoet niet aan zowel de liquiditeits- als de solvabiliteitseisen van financiers.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Het beoordelen van investeringen op marktwaarde