Zijn corporaties steenrijk maar gierig?

Geplaatst op 15 december 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

In recente krantenartikelen haalde Minister Blok hard uit naar woningcorporaties. “Woningcorporaties lijden aan een Dagobert Duck-complex: ze zijn steenrijk, maar gierig” (AD, 2 december). Minister Blok doet zijn uitspraken op basis van het Sectorbeeld dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) eind november publiceerde.

De Aw concludeert dat er weer financiële ruimte is in de woningcorporatiesector. Dit is het gevolg van een verbeterde vastgoedexploitatie (stijgende huren, bezuinigingen en dalende rente-uitgaven) en omdat “corporaties relatief weinig uitgeven aan nieuwe investeringen. De sector verwacht in 2016 en later, minder te investeren dan 5-10 jaar geleden.” Kortom, de Minister en ILT-Aw zijn van mening dat er ruimte is om aanzienlijk meer te investeren zonder onverantwoorde risico’s te lopen.

Omvang investeringsopgave onderschat

Corporaties hebben een investeringsprogramma de komende 5 jaar van €26,7 miljard waarvan €10,3 miljard aan duurzaamheidsuitgaven. In het Energieakkoord is afgesproken dat woningcorporaties dienen te streven naar een huurwoningvoorraad met gemiddeld energielabel B in 2020. Om deze doelstelling te realiseren moet tot en met 2020 tussen de €16 en €18 miljard worden geïnvesteerd door corporaties.

De investeringsopgave in bestaand bezit is dus een stuk groter dan momenteel is opgenomen in de prognoses. Dit roept de vraag op of corporaties wel voldoende aandacht besteden aan (duurzaamheids) investeringen in de meerjarenprognose? En zijn de investeringen die wel zijn opgenomen voldoende onderbouwd? Dit lijkt niet het geval gezien het grote gat tussen noodzakelijk en geplande investeringen op het gebied van duurzaamheid. In praktijk is dit gat mogelijk nog groter omdat het verleden heeft laten zien dat de investeringsprognoses niet altijd worden gerealiseerd.

Als corporaties hun investeringsopgave in de toekomst onderschatten, ontstaat onterecht het beeld van Dagobert Duck. De uitdaging is om de langjarige investeringbehoefte goed in beeld te krijgen en te onderbouwen. Als corporaties dit  niet zelf doen, wordt het voor hen gedaan. Minister Blok heeft reeds verdere maatregelen aangekondigd bij achterblijvende investeringen.

Wat te doen?

Minister Blok roept u op om maatschappelijk meer te doen en financieel scherper aan de wind te gaan varen. Daarmee is het des te belangrijker dat u volledig in control bent en wonen, vastgoed en financiën in samenhang bestuurt. Finance Ideas kan u helpen uw sturing stap voor stap te verbeteren. Daarnaast vraagt een toenemend investeringsniveau om het beheersen van de risico’s die samenhangen met (duurzaamheids)investeringen in bestaand bezit en/of (sloop)nieuwbouw.

Ter ondersteuning van het maken van investeringsanalyses heeft Finance Ideas een rekenmodel ontwikkeld. FIRE investeringen zorgt voor maximale transparantie door de marktwaarde, beleidswaarde en de bijbehorende kasstromen en rendementen inzichtelijk te maken.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inrichten van sturing of het beoordelen van investeringen? Neem gerust contact met op met één van onze adviseurs. Ook biedt de Finance Ideas Academy trainingen aan waaronder Financiële sturing; Financiële sturing voor bestuurders en toezichthouders; Verantwoord investeren en de marktwaarde.

Auteur

  • Daan Vrijmoet
    Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Drie vragen om verantwoord te investerenNooit meer sloop-nieuwbouw en renovatie?