Woningmarkt: alleen maar kommer en kwel?

Geplaatst op 8 januari 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Tussen alle negatieve berichten door vergeet je haast dat er ook enigszins positief nieuws te vinden is. Uit de Dutch Capital Markets Outlook 2012 van Jones Lang LaSalle (JLL) en ABN Amro blijkt dat corporatiebezit steeds interessanter wordt voor institutionele en particuliere beleggers. Dit komt enerzijds door de stap in de goede richting met de nieuwe Circulaire Verkoop Corporatiewoningen. Anderzijds wordt door het stijgende directe rendement, direct vastgoed steeds interessanter.

Het direct rendement stijgt doordat de leegwaarde van woningen daalt en het huurpotentieel stijgt. Het huurpotentieel stijgt doordat in sommige gebieden het aantal WWS-punten is verhoogd en omdat verhuurders in de toekomst het recht krijgen om voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000 per jaar een hogere huurstijging te hanteren. Volgens hetzelfde rapport is beleggen in vastgoedfinancieringen relatief aantrekkelijk voor verzekeraars in het licht van de nieuwe Solvency II-regelgeving.

ABN Amro en JLL denken dat pensioenfondsen en verzekeraars daardoor in deze sector actiever worden. Uit een ander onderzoek van ING Real Estate Finance en Nyenrode Business Universiteit, blijkt dat particuliere beleggers hun vastgoedportefeuille de komende 3 tot 5 jaar met een kleine 30% willen laten groeien. Ook dit bericht geeft aan dat beleggers ondanks het vele slechte nieuws, positief gestemd zijn over de vastgoedmarkt en dan met name voor wat betreft woningen. Maar wat betekenen deze goede berichten nu voor corporaties? De druk van buiten om meer te verkopen gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Zowel individuele verkopen (met en zonder stimulerende producten) als complexgewijze verkoop.

Voor al deze soorten verkoop is het van belang om goed te bedenken wat de corporatie gaat verkopen en hoe ze dit gaat verkopen. Het behoeft weinig toelichting dat het verkopen van een complex woningen een hele andere tak van sport is dan het verkopen van individuele woningen. Finance Ideas Academy organiseert twee verschillende opleidingen rondom het thema verkopen. Het ‘Labelen verkoopwoningen en inrichten verkoopproces’ is gericht op de selectiecriteria voor individuele verkopen. Vragen zoals ‘ Wat te verkopen?’ en ‘Hoe te verkopen?’ komen in deze cursus uitgebreid aan bod. In de cursus ‘Complexgewijze Verkoop‘ wordt in 4 heldere stappen uitgelegd hoe een corporatie zo optimaal mogelijk een complex woningen kan verkopen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Strategisch voorraadbeleid en verkopen: communicerende vatenBeschikbaarheidsrisico van financiering