Hiep Hoi! De parameters voor de inkomensregistratie 2022 zijn er al!

Geplaatst op 8 november 2021
Geschreven door
Categorie Algemeen

Afgelopen week zijn de parameters voor de inkomensregistratie 2022 gepubliceerd. Ik schat zo in dat men zich bij BZK na het debacle van vorig jaar (de indexpercentages kwamen pas 9 december online!) gerealiseerd heeft dat een beetje snelheid geen kwaad kan. Dat is ook geen overbodige luxe: 2022 staat alweer voor de deur dus de eerste toewijzingen voor januari 2022 zullen binnenkort alweer gemaakt moeten worden. En als je dan bedenkt dat we er met zijn allen een kleine 16.000 per maand verwerken….

Vanzelfsprekend is ons technisch team al druk in de weer om de wijzigingen zo snel mogelijk in de IRF-Wiskit tool op te nemen.

Wat verandert er allemaal?

Nou, best nog wel wat. Op de eerste plaats is de langverwachte splitsing van de inkomensgrens in één- en meerpersoonshuishoudens per 1 januari aanstaande een feit. De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2022 € 40.765 bedragen voor eenpersoonshuishoudens en € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens. Dat zal nog even wennen zijn, maar er is al sinds zomer 2019 over gepraat, dus ècht nieuws is dat ook niet meer.

De liberalisatiegrens schuift een klein tikje op en gaat van € 752,33 nu naar € 763,47.

Let op verhuringen rond de jaarwisseling!

Even een praktisch dingetje tussendoor: de komende maanden krijgen we toewijzingen te verwerken van verhuringen die soms nog in 2021, en soms al in 2022 ingaan. Dat is dus wel even opletten, en kijk met name uit wanneer een verhuring wordt uitgesteld van december naar januari!

Voor 2022 schuiven zoals bekend de jaartallen op van de inkomensdocumenten die we mogen gebruiken: inkomensverklaringen, aanslagen, jaaropgaven, maar ook zaken als de jaarcijfers en prognoses van ondernemers. Houd daar dus goed rekening mee. De wettelijke indexering voor het omrekenen van inkomens uit 2020 en 2021 naar 2022 bedraagt respectievelijk 4,38% (2020) en 1,85% (2021).

Gedoe in de ‘10%’

De tijdelijke 10%-categorie voor de middeninkomens (van € 40.024 tot € 44.655 dit jaar) vervalt tegelijk met de bovengenoemde splitsing. Maar er is nog iets: de categorie voor vrije toewijzingen wordt verlaagd van 10% naar 7,5%. Alléén als de corporatie aanvullende prestatieafspraken met gemeente en huurdersverenigingen maakt, kan die ruimte nog worden verhoogd tot maximaal 15%.

Passend toewijzen: geen huurverhoging in 2021, dus de aftoppingsgrenzen blijven gelijk

De € 633,25 voor één- en tweepersoonshuishoudens van 2021 blijft ongewijzigd, net zoals de € 678,66 voor huishoudens met drie of meer personen. Wel schuiven de bijbehorende inkomenscriteria een stukje op: voor eenpersoonshuishoudens wordt de grens € 24.075 (AOW € 23.975), meerpersoonshuishoudens moeten passend worden toegewezen tot en met een inkomen van € 32.675 (AOW € 32.550).

Nieuw is de vrijstelling van passend toewijzen voor AOW-gerechtigden met meer vermogen dan de grens voor de zorgtoeslag (ca. € 120.000 voor eenpersoons- en ca. € 150.000 voor twee- of meer persoonshuishoudens, de exacte bedragen voor 2022 zijn nog niet gepubliceerd). Ook daar hebben we het al eens eerder over gehad. Deze huishoudens mogen dus een huurwoning toegewezen krijgen boven de aftoppingsgrens ondanks een te laag huishoudinkomen; voordeel voor de corporatie is hier dan dat deze toewijzing niet in de ‘5%’ valt. Het is natuurlijk wel weer even een (extra) werkje…

Verder nog wat? – Jazeker!

Er is meer. Zo is inmiddels is het nieuwe accountantsprotocol bekend, en mogen we bijvoorbeeld anders omgaan met inkomen uit bijstand (participatiewet): deze laatste mag je behandelen als een uitzondering zoals COA en studenten. Een bewijs van (recht op) de bijstand is voldoende.

Hoogste tijd voor een opfris-training

Een goed moment dus om alles nog eens even goed op een rijtje te zetten. Schrijf je dus in voor Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen of organiseer een interactieve training met je collega’s: we doen dan ook de succesvolle en helemaal vernieuwde ‘FI Loonstrook-kwis’, geheel in lijn met onze LOL-methode: Lachen-Opletten-Leren. Bekijk het programma of vraag vrijblijvend een voorstel voor een in company opleiding aan.

 • Koen Velner
  Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen
Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...