Welke oplossingen zijn er voor het beheer van vastgoed in een (bestaande) dochter?

Geplaatst op 12 juni 2016
Geschreven door
Categorie Algemeen, Woningwet

Met de invoering van de Veegwet Wonen per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan dat toegelaten instellingen diensten verlenen aan haar dochtermaatschappij, met uitzondering van diensten in het kader van bedrijfsvoering en de administratie. Voorbeelden van toegestane diensten zijn ICT diensten en het opstellen van de jaarrekening. Nadrukkelijk wordt benoemd dat vastgoedbeheer en projectontwikkeling voor de dochtermaatschappij niet is toegestaan. Woningen toewijzen en het plegen van onderhoud aan woningen van de dochter is dus niet toegestaan door personeel van de toegelaten instelling.

Indien de toegelaten instelling kiest voor een administratieve scheiding en in de oorspronkelijke situatie geen dochtermaatschappijen heeft, wordt geen hinder ondervonden van deze beperkingen. Mochten er reeds dochtermaatschappijen bestaan of nieuwe dochtermaatschappijen ontstaan bij een juridische of hybride splitsing, dan betekent dit dat de dochtermaatschappij haar vastgoed zelfstandig dient te beheren of deze werkzaamheden dient uit te besteden aan derden.

Onderstaand lichten wij toe wat de gevolgen van dit onderdeel van de Veegwet Wonen zijn per scheidingsvariant.

Juridische en hybride scheiding

Bij een juridische of hybride scheiding dient de toegelaten instelling te bedenken hoe zij het vastgoedbeheer van de dochtermaatschappij wil gaan vormgeven. Uiteraard mag de toegelaten instelling wel de werkzaamheden in het kader van dienstverlening voor de dochter uitvoeren, zoals ICT diensten en de jaarrekening opstellen.

Administratieve scheiding

Een toegelaten instelling die in de oorspronkelijke situatie geen dochtermaatschappij(en) heeft en bij de scheiding haar niet-DAEB bezit administratief gaat scheiden, ondervindt geen hinder van de beperking van de dienstverlening aan derden. Mochten in de oorspronkelijke situatie reeds woningen zijn ondergebracht in een dochtermaatschappij dan geldt ook hier dat de toegelaten instelling geen beheer voor de dochter mag uitvoeren.

Welke oplossingen bestaan er voor het vastgoedbeheer van de dochter?

Om de beheersactiviteiten in de dochter uit te kunnen voeren, is een van de mogelijkheden om personeel vanuit de toegelaten instelling over te hevelen naar de dochter en op die manier een eigen beheersapparaat te vormen. Een alternatief is het uitbesteden van deze beheersactiviteiten aan een externe partij. Bij beide opties kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid dat werkzaamheden in het kader van dienstverlening wel door de toegelaten instelling mogen worden uitgevoerd. Eigen personeel detacheren bij de dochtermaatschappij lijkt in dit kader geen alternatief te bieden. De Autoriteit woningcorporaties heeft in een vergelijkbare casus hier negatief op besloten.

Overgangsrecht

Ten slotte is er in de Woningwet overgangsrecht opgenomen die de mogelijkheid geeft om activiteiten die voor de invoering van de nieuwe Woningwet waren toegestaan te continueren na de invoering van de nieuwe Woningwet. Hierbij is het uitgangspunt dat lopende contracten mogen worden uitgediend, maar niet mogen worden verlengd. Indien de toegelaten instelling in de huidige situatie contractueel afspraken met de reeds bestaande dochtermaatschappij(en) heeft vastgelegd wat betreft werkzaamheden uitvoeren voor elkaar dan mogen deze werkzaamheden worden gecontinueerd zolang het contract loopt.

Meer informatie over de Woningwet?

Rondom verschillende onderwerpen uit de Woningwet verzorgt Finance Ideas Academy voor veel corporaties incompany trainingen. Dit loopt uiteen van algemene training rondom de wetgeving tot maatwerktrainingen rondom het eigen scheidingsvoorstel of eigen financieel reglement.

Een in company opleiding gericht op uw situatie en gemaakte keuzes is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis. Bij onze trainingen zijn PE punten ook mogelijk voor RvT’s/RvC’s, AA’s, RA’s en RC’s.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Welke huurders kunnen een zienswijze geven op uw scheiding?Regels rondom vastgoedbeheer voor derden worden versoepeld