Warmtewet: invoering op schema en in control?

Geplaatst op 8 februari 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Met de invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 is de corporatie energieleverancier geworden. Dit geldt voor warmte die wordt geleverd door WKO-installaties (warmte- en koudeopslag), ‘reguliere’ blokverwarming en (doorlevering) van stadswarmte. Of warmtelevering nu gebeurt vanuit een energie B.V. of de toegelaten instelling: de corporatie heeft er sinds januari een aantal verplichtingen bij gekregen.

De corporatie hoeft in een aantal gevallen géén vergunning aan te vragen voor de levering van warmte, maar ze moet wel een aantal veranderingen in de bedrijfsvoering doorvoeren om aan de wet te voldoen. Ook om de nieuwe opzet van warmtelevering met huurders/warmte-afnemers soepel te laten verlopen en bedrijfseconomisch goed te kunnen sturen, is het zinvol om stil te staan bij de voortgang van de implementatie van de Warmtewet door uw corporatie.

Afvinken Plan van Aanpak

Omdat de invoering van de Warmtewet een multidisciplinair vraagstuk is, dat binnen de corporatie afdelingsoverstijgend werkt en bovendien nieuwe kennis en kunde vraagt, hebben veel corporaties ruimschoots vóór de invoering van de Warmtewet een werkgroep geformeerd en een Plan van Aanpak opgesteld. Dat wordt stap voor stap uitgevoerd. Uit de praktijk horen we echter ook van corporaties dat om uiteenlopende redenen de aanpak minder gestructureerd verloopt en men mede daardoor nog tegen veel onvoorziene vragen aanloopt.

Wij adviseren om in deze fase nog eens stil te staan bij de volgende aspecten:

  • Zijn onze warmtenetten en installaties aangemeld bij de ACM?
  • Hebben wij onze huurders/verbruikers een warmteleverings-overeenkomst ontvangen of aanvullende algemene voorwaarden toegezonden gekregen?
  • Hebben wij onze huurders/verbruikers een (voorlopig) warmtetarief gecommuniceerd?
  • Hebben we intern zicht op de kosten en opbrengsten van de warmtelevering (zie ook ons eerdere artikel)
  • Hebben we intern vastgesteld hoe we omgaan met behandeling van geschillen met huurders/warmteverbruikers en is dat duidelijk voor de huurders/verbruikers?
  • Voldoen we aan de nieuwe administratie-eisen van de Warmtewet?
  • Hebben we de registratie van het Warmteverbruik van de huurders/verbruikers op orde, zodanig dat we deze aan het einde van het jaar in verbruikte Gigajoules kunnen gaan afrekenen? Inkoopkosten één op één doorberekenen aan de huurders/verbruikers zoals gebruikelijk was in de servicekostenregeling mag immers niet meer onder de nieuwe wet!
  • Hebben we een draaiboek voor efficiënte en snelle oplossing van storingssituaties? Dit om te voorkomen dat de nieuwe schadevergoedingsplicht richting huurders en verbruikers bij storingen de corporatie veel geld gaat kosten.

Roepen bovenstaande punten bij u nog vragen op, of bent u er nog niet aan toegekomen? Wellicht is het goed om te inventariseren of uw corporatie op schema ligt met de implementatie van de Warmtewet.

Met onze opleiding “Financiële effecten van de Warmtewet” verkrijgt u inzicht in de financiële, juridische en praktische gevolgen van de Warmtewet voor uw woningcorporatie en de aandachtspunten bij de implementatie van de wet.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inzicht in de exploitatiekasstroom van zorginstellingenRisicobeoordeling van de zorgvastgoed