Verkoopregels ministerie van BZK gelden ook voor nieuwbouw koopwoningen

Geplaatst op 3 maart 2012
Geschreven door
Categorie Algemeen, Verduurzaming van vastgoed

De verkoop van corporatiewoningen is per 1 november 2011 gebonden aan de regels van circulaire MG2011-04 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De circulaire bepaalt onder welke voorwaarden corporaties woningen mogen verkopen aan natuurlijke personen en aan beleggers in geval van complexgewijze verkoop.

Verkoop aan natuurlijke personen

Corporaties mogen zonder toestemming van het ministerie woningen verkopen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning zolang er wordt voldaan aan de MG. Dit betekent dat als een corporatie meer dan 10% korting geeft op de taxatiewaarde, de corporatie een waardedelingsregeling (conform fair-value tabel) met de koper dient af te spreken.

Complexgewijze verkoop

Voor het complexgewijs verkopen van woningen aan beleggers of aan een dochter BV is te allen tijde toestemming van het ministerie vereist. Het ministerie geeft in principe altijd toestemming voor een verkoop indien de verkoopprijs ten minste 90% van de leegwaarde bedraagt. Bij een verkoop onder 90% van de leegwaarde kan het ministerie toestemming verlenen als het belang van de volkshuisvesting zich daar niet tegen verzet. Het ministerie zal echter geen toestemming verlenen als de verkoopprijs minder dan 75% van de leegwaarde bedraagt. Daarnaast is het mogelijk om een complex te verkopen op basis van een doorexploitatiestrategie van de koper. In dat geval is het mogelijk om tegen minimaal 60% van de leegwaarde een complex te verkopen. Met de koper dient dan een winstdelingsregeling en een doorexploitatie periode van zeven jaar te worden afgesproken.

Nieuwbouw koopwoningen

De verkoopregels van de circulaire gelden voor alle woningen die in eigendom zijn van de corporatie. Dit betekent dat de verkoopregels ook van toepassing zijn op de ontwikkeling van nieuwbouw koopwoningen. Alleen wanneer de woningen zijn ontwikkeld vanuit een dochter BV en in eigendom zijn van die dochter BV is toestemming niet nodig. De circulaire geldt namelijk niet voor dochterondernemingen van corporaties. In tegenstelling tot verhuurde woningen eist het ministerie bij leegstaande (koop)woningen dat de verkoopprijs minimaal 90% van de leegwaarde bedraagt. Het ministerie is namelijk van mening dat er bij leegstaande woningen geen waardedrukkend effect optreed als gevolg van verhuur.

Meer weten over de verkoop van corporatiewoningen?

Op dinsdag 20 maart 2012 en dinsdag 19 juni 2012 wordt de training ‘complexgewijze verkoop, de stappen in het tenderproces’ georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen via 0320-237485 of door een email te sturen naar info@fi-academy.nl.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Belang goede inkomensregistratie toegenomen door strenge accountantscontrole