Uitbreiding en verlenging van de investeringsaftrek verhuurdersheffing toegelicht

Geplaatst op 5 april 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

Op 31 januari 2017 is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen door de Eerste Kamer. Door de wijziging zijn Rijksmonumenten per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurdersheffing, en is de grondslag per eenheid gemaximeerd tot een WOZ-waarde van € 250.000.

De meeste wijzigingen gaan echter over de investeringsaftrek ten aanzien van de verhuurdersheffing. Deze regeling, waarbij voor bepaalde investeringen en onder bepaalde voorwaarden een bedrag per woning mag worden afgetrokken van de heffingssom, is aangepast en uitgebreid. In dit artikel krijgt u een overzicht van de nieuwe investeringsaftrek. De aftrek is afhankelijk per regio/gemeente waar de investering plaatsvindt.

In de landkaart hiernaast is een overzicht weergegeven met de regio’s met verschillende mogelijkheden voor investeringsaftrek.

Investeringen in overige gebieden

Voor investeringen in nieuwbouw gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurprijs dient onder de eerste aftoppingsgrens te liggen (lager dan € 592,55)
 • De investering dient op of na 1 januari 2017 te hebben plaatsgevonden
 • De heffingsvermindering bedraagt € 10.000 per woning
 • De minimum investering bedraagt € 25.000 per woning
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2021
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 5 jaar

Voor investeringen in transformatie van niet woongelegenheden naar woongelegenheden gelden de volgende voorwaarden:

 • De investering dient op of na 1 januari 2014 te hebben plaatsgevonden
 • De heffingsvermindering bedraagt € 10.000 per woning
 • De minimum investering bedraagt € 25.000 per woning
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2017
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 5 jaar

Investeringen in eerste krimpgebied & tweede krimpgebied

Voor investeringen in de krimpgebieden gelden, naast de mogelijkheden in de overige gebieden, de volgende voorwaarden:

 • De heffingsaftrek geldt voor Investeringen in sloop en samenvoeging
 • De heffingsvermindering bedraagt € 25.000 per woning
 • De minimum investering bedraagt € 62.500 per woning
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2019
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 3 jaar

De regeling voor krimpgebied 1 geldt voor investeringen op of na 1 januari 2014, de regeling voor krimpgebied 2 geldt voor investeringen op of na 1 januari 2017.

Investeringen in schaarste gebieden

Voor investeringen in schaarste gebieden gelden dezelfde voorwaarden als in de overige gebieden, met het verschil dat voor investeringen in nieuwbouw een hogere heffingsvermindering van € 20.000 per woning geldt, en dat de minimum investeringssom € 50.000 dient te bedragen.

Investeringen in Rotterdam Zuid

Voor investeringen in Rotterdam Zuid gelden ten aanzien van investeringen in transformatie dezelfde voorwaarden als in overige gebieden, en ten aanzien van investeringen in sloop dezelfde voorwaarden als in krimpgebieden.
Ten aanzien van nieuwbouw met een huurprijs hoger dan € 592,55 gelden de volgende voorwaarden:

 • De investering dient op of na 1 januari 2014 te hebben plaatsgevonden
 • De heffingsvermindering bedraagt € 25.000 per woning
 • De minimum investering bedraagt € 62.500 per woning
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2019
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 5 jaar

Ten aanzien van nieuwbouw met een huurprijs lager dan € 592,55 gelden de volgende voorwaarden:

 • De investering dient op of na 1 januari 2017 te hebben plaatsgevonden
 • De heffingsvermindering bedraagt € 35.000 per woning
 • De minimum investering bedraagt € 87.500 per woning
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2021
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 5 jaar

Voor nieuwbouw met een huurprijs lager dan € 592,55 en waarvan de investering is gedaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 geldt een heffingsvermindering van € 25.000 en een minimum investering van € 62.500.

Rotterdam Zuid is het enige gebied waar ook renovaties in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Voor grootschalige verbouw gelden de volgende voorwaarden:

 • Heffingsvermindering van € 25.000 bij een minimum investering van € 62.500
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2019
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 3 jaar

Voor kleinschalige verbouw gelden de volgende voorwaarden:

 • Heffingsvermindering van € 10.000 bij een minimum investering van € 25.000 (en kleiner dan € 62.500)
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 31 december 2019
 • De realisatie moet plaatsvinden binnen 3 jaar

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Het totale budget bedraagt daarmee € 698,5 miljoen. Dit budget geldt voor de periode tot en met 2021 (5 jaar). Op dit moment is reeds voor € 255 miljoen aan investeringsverklaringen ingediend, waarvan circa € 66 miljoen definitief is toegewezen. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. Aanvragen kunnen, afhankelijk van de locatie en de investering (zie hierboven) worden ingediend tot en met 2019 dan wel 2021.

Het budget voor de regeling wordt deels gecreëerd door een verhoging van het tarief van de verhuurdersheffing, zie tabel 1. Het tarief is met ingang van 2018 verhoogd, wat tot en met 2021 leidt tot een additionele heffing van in totaal circa € 280 miljoen.

Tabel 1: Verhuurdersheffing in oude en nieuwe situatie

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
Tarief oude regeling 0,543% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,543%
Tarief nieuwe regeling 0,543% 0,591% 0,591% 0,592% 0,592% 0,593% 0,567%
Verschil tarief 0% 0,022% 0,022% 0,023% 0,023% 0,024% 0,024%
Geraamd verschil in € (x miljoen) 0 66 67 72 73 78 80

Aan de slag met duurzaamheid en uw strategie?

Tijdens de opleiding Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad staat strategie rondom verduurzamen van het bezit centraal. Het verduurzamingsvraagstuk kan een veelkoppig monster zijn, waarbij verschillende disciplines zoals techniek en financiën samenkomen. Bovendien verandert het speelveld snel: onder meer de politieke en technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Tijdens deze opleiding krijgt u grip op de verschillende disciplines en ontwikkelingen. Hierdoor bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie.

Deze opleiding is uiteraard ook incompany mogelijk, als strategiesessie voor de RvC of bijvoorbeeld om uw eigen concrete situatie en koers uit te werken met het MT.

Auteur

 • Joost Huijbregts MRE
  Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Effect investeringen in duurzaamheid en kwaliteit op waarde: het bewijs tot dusver