Twee hoofdpijndossiers bij Inkomensregistratie en Passend toewijzen

Geplaatst op 3 maart 2017
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het blijft uitkijken met de inkomensregistratie. Natuurlijk, zolang als we uit de voeten kunnen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst is er niet zoveel aan de hand. Maar bij zo’n 10% van de gevallen moeten we uitwijken naar actueel inkomen. Soms is dat nodig omdat het inkomen bij de Belastingdienst (nog) onbekend is, maar meestal wegens passend toewijzen: de klant wil toch graag die woning met een huur boven de aftoppingsgrens. Let dan wel goed op. Meedenken met de klant is prima, maar realiseer je wel dat juist rond de aftoppings- en inkomensgrenzen het scherpst gecontroleerd wordt! Oppassen dus. En je krijgt er soms zó’n hoofdpijn van…

Hoofdpijndossier nummer 1: de zelfstandig ondernemer

Zelfstandig ondernemers maken inmiddels meer dan 12% uit van de werkzame beroepsbevolking. Zo hebben we op dit moment alleen al meer dan een miljoen zzp’ers. En dat zijn zeker niet allemaal succesverhalen en grootverdieners (CBS 2016).

 In de grafiek hiernaast (klik op de grafiek om in te zoomen) valt de gemiddelde zzp’er qua inkomen binnen de primaire doelgroep van woningcorporaties! We zien dit dan ook terug in het toenemend aantal vragen dat we krijgen over toewijzingsdossiers voor zelfstandigen. Hoe lees je een resultatenrekening, en welke getal moet je dan nemen? Winst uit onderneming, fiscale winst, brutowinst , nettowinst, winst voor ondernemersaftrek, winst voor belastingen, winst uit normale bedrijfsvoering, bedrijfsresultaat?

En dan de wettekst (BTIV). Die spreekt over “de winst, eventueel verminderd met de fiscaal toepasbare aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek of MKB-vrijstelling.” Om vervolgens te stellen dat dit kan worden vastgesteld “aan de hand van de laatste winst- en verliesrekening” (2016 dus, maar wie heeft die al?) of met een prognose over het lopende jaar.

Maar sinds wanneer staat de zelfstandigenaftrek in de winst- en verliesrekening? Nee toch? En wat als de ondernemer keurig met een door zijn accountant opgesteld fiscaal rapport of aangifte aankomt (toegelaten document volgens het protocol) waarin naast de winst ook keurig het fiscale inkomen is bepaald, dus inclusief zelfstandigenaftrek? Let wel, we hebben het hier dus over een verschil van (minimaal) € 7.280 in het toetsingsinkomen – vaak bepalend voor al dan niet verplicht passend toewijzen onder de aftoppingsgrens!

Lieve Wetgever, wat moet ik nu aanhouden? – Verwarring alom.

Hoofdpijndossier nummer 2: de loonstrookjes

Creatief met loonstroken? Dacht het niet! Ook voor het vaststellen van het inkomen op basis van loonstroken heeft de Wetgever het een en ander bepaald in het BTIV. Daarbij is geprobeerd om de systematiek eenvoudig te houden, omdat corporatiemedewerkers nu eenmaal geen accountants of gespecialiseerde salarisadministrateurs zijn.

Zo is bijvoorbeeld in het Stroomschema (BTIV Bijlage 1, B) bepaald dat je voor het vakantiegeld altijd 8% moet aanhouden. Dus ook als dat niet zo is (denk aan bepaalde uitkeringen zoals de AOW en aan afwijkende arbeidsovereenkomsten).

Op zich best gemakkelijk, zou je zeggen, dan hoef je tenminste niets na te rekenen, acht procent is acht procent en klaar. Toch? Maar wat als je een loonstrook voor je krijgt met een Individueel Keuze Budget, het zogeheten cafetariasysteem waarin naast vrije dagen nog andere extra’s zijn opgenomen? En oh ja, denk je er wel aan dat bijna alle pensioenen helemaal geen extra vakantiegeld uitkeren in mei? – Bijna? Ja, bijna, want Zorg&Welzijn en BpfBouw doen het dan weer wèl. Makkelijk hè!

Het mooiste vind ik altijd nog wel dat de 8% vakantiegeld volgens het BTIV wordt gerekend over het fiscale loon, het Loon voor loonheffing (dus niet het bruto-loon). Dat past prima in het streven om de systematiek zo eenvoudig mogelijk te houden, het fiscale loon had je immers al op de loonstrook uitgezocht.

Maar stel je even voor dat je werkgever dat in mei bij jou zou doen…

Of, iets zakelijker: dat je dit zou moeten uitleggen aan een klant die zelf heel aardig kan rekenen en van wanten weet, maar door deze systematiek nèt niet in aanmerking komt voor de woning…

Praktijktraining inkomensregistratie: Loonstroken en bijzondere situaties

Op basis van onze ervaringen is de praktijktraining vernieuwd. In de training wordt dieper ingegaan op het registreren van actuele inkomensgegevens, en oefenen de deelnemers tijdens deze uitgebreide praktijktraining met casus in het lezen en verwerken van loonstroken.

Een incompany opleiding gericht op uw situatie en met eigen praktijkcasus is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Inkomensregistreerders, ik groet u!

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Toename behoefte aan financieel inzicht bij managers en senior medewerkersDe grootste misvatting over inkomensregistratie