Toewijzen : nu nòg passender?!

Geplaatst op 9 januari 2016
Geschreven door
Categorie Algemeen

2016 is begonnen. En daarmee dus ook het Passend Toewijzen. U heeft uw organisatie erop ingericht, intern gecommuniceerd, mensen getraind, website en processen voor woningtoewijzing aangepast. Wellicht heeft u ook de huurprijzen van sommige woningen onder handen moeten nemen. Maar het is allemaal geregeld. Ziezo!

Passend toewijzen: wel omlaag, niet omhoog?

Maar toch: iets zit er nog niet helemaal lekker, zo horen we regelmatig van cursisten in onze trainingen. En dat zit ‘m dan met name bij kandidaat-huurders die op hun Inkomensverklaring van de Belastingdienst een aanmerkelijk lager bedrag hebben staan dan hun huidige inkomen. Dat kan allerlei oorzaken hebben: denk aan ouderschapsverlof, een tijdje geen of minder werk in 2014. Misschien studeerde de kandidaat-huurder toen nog. En wat te denken van een recent gestarte nieuwe baan of een promotie?

De systematiek zoals deze is vastgelegd in het huidige BTIV zegt dat corporaties mogen toetsen op actueel inkomen in geval van “woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gedaald ten opzichte van het door de Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels onder de voor hen toepasselijke inkomensgrens is komen te liggen”.

Voor kandidaat-huurders in situaties als hierboven genoemd bestaat de omgekeerde mogelijkheid echter niet, ook al is overduidelijk dat het huishoudinkomen inmiddels is verhoogd en boven de huurtoeslaggrens ligt.
Het jonge stel, waarvan één van beiden in 2014 nog een vakopleiding volgde, maar inmiddels een baan heeft, zal dus uitsluitend in aanmerking komen voor een woning onder de aftoppingsgrens.
“Ja, zo creëren we onze eigen scheefhuurders!” is een vaak geslaakte kreet tijdens onze trainingen.

Wijziging BTIV ter consultatie!

Gelukkig is er goed nieuws op dit vlak. Voor kerst lag een wijziging op het BTIV ter consultatie. En daarin wordt toetsing op actueel inkomen mogelijk voor “woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gestegen ten opzichte van het door de Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels boven de voor hen toepasselijke inkomensgrens is komen te liggen”.

Elk voordeel heb z’n nadeel: vaker rekenen met actuele inkomens

Voor diegenen die zich bezighouden met inkomensregistraties heeft dit echter wel de nodige impact. Zij zullen immers veel vaker moeten rekenen met loonstroken. Die zijn allerminst uniform, en bevatten meer informatie waarmee vervolgens echt gerekend moet worden. Niet alleen is er dus meer kennis en kunde nodig voor het lezen van loonstroken, ook is er sprake van een forse toename van de (reken-)foutkans in het proces. Een dertiende maand, een vierwekenstrook in plaats van een maandstrook, incidentele overuren: een foutje is zo gemaakt. Terwijl de toegestane foutmarges zoals bekend minimaal zijn.

Even wachten nog…

Maar het is nog niet zover. De inwerkingtreding van de wijzigingen staat vooralsnog gepland voor 1 juli. Voorlopig zullen we dus nog het met de huidige wetgeving moeten doen, waarin de mogelijkheid van een toetsing op basis van een hoger actueel inkomen ten opzichte van de IB uitdrukkelijk niet is opgenomen. Is de inwerkingtreding eenmaal een feit, dan zou deze naar verwachting wel eens voor het hele kalenderjaar kunnen gelden. Maar ja, daar hebben we nù dus niets aan!

Dit geeft ons wel de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen: aanpassen van online-modules en interne processen, en nog eens flink trainen op het lezen van en rekenen met salarisstroken.

Denk bijvoorbeeld aan de cursus inkomensregistratie waarbij we ingaan op de lastige inkomenssituaties. En/of een licentie op het vernieuwde InkomensRegistratieFormulier, waarin ook Passend Toewijzen is verwerkt en waarmee u het proces vereenvoudigt en borgt.

En o ja, bijna vergeten: ik wens u een Passend 2016!

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Passend toewijzen borgen met IRF2016