Tarieven Warmtewet bekend: breng financiële gevolgen in kaart!

Geplaatst op 12 januari 2014
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Recent is de Warmtewet in werking getreden en zijn de tarieven voor 2014 vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat betekent dat u nu kunt berekenen wat de financiële gevolgen zijn voor uw corporatie. Dit is onder meer van belang als uw corporatie via blokverwarmingsinstallaties warmte levert aan de huurders.

Blokverwarmingsinstallaties

De levering van warmte door uw corporatie aan huurders valt in veel gevallen onder de Warmtewet. Deze heeft tot gevolg dat per 1 januari afgerekend moet worden op basis van daadwerkelijk geleverde hoeveelheid warmte. Onder meer in de afrekening van warmtelevering door blokverwarmingssystemen is dat een breuk met het verleden. Niet langer zit de corporatie namelijk in de overzichtelijke positie dat zij de totale inkoopkosten van het gas en electra van de collectieve installatie kan doorbelasten aan haar huurders. Nee, vanaf 1 januari mag alleen de daadwerkelijk geleverde warmte (in Gigajoules) worden afgerekend.

Winst of verlies?

Hierin zit een bedrijfseconomisch risico. Want het maximum in rekening te brengen bedrag per geleverde gigajoule is begrensd door het maximumtarief dat is vastgesteld door de ACM.

Wat als het de corporatie aan de inkoopkant meer kost om de energie op te wekken dan dat wat aan de huurders mag worden doorberekend op basis van het maximumtarief? Dan komt dat verschil voor rekening van de corporatie. Dat kan dus betekenen dat de corporatie jaarlijks geld bij moet leggen op de warmtelevering door haar blokverwarmingsinstallatie. Met name bij oudere installaties kan dit aan de orde zijn.

Sleutelkwestie is het rendement van de opwekinstallatie achter de deur van het stookhok. Staat er een oude gasgestookte ketel die relatief weinig warmte produceert per gestookte kuub gas, dan heeft u aanzienlijk meer gas nodig voor dezelfde hoeveelheid geleverde warmte als een collega corporatie die met een HR-ketel dezelfde warmte opwekt.

Maak een businesscase!

Omdat tot voor kort het rendement van de ketel geen aandacht vroeg, hebben veel corporaties het (financiële) rendement van de blokverwarmingsinstallaties nog niet in beeld. Met de publicatie van de maximale tarieven is het moment aangebroken om de kosten en opbrengsten in kaart te brengen.

De opbrengsten kunnen worden berekend door de output van de collectieve installatie te gaan meten. Hoeveel warmte wordt er geproduceerd per kuub gas die wordt ingekocht? Het plaatsen van een gigajoulemeter op de opwekinstallatie is daarvoor een goed instrument.

Op deze wijze kan tijdig de businesscase van uw blokverwarminginstallaties doorgerekend worden. Als de financiële resultaten onverhoopt tegenvallen, kan worden gekeken hoe deze kunnen worden verbeterd. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat de stookinstallatie dient te worden vervangen. Ook de inkoop van gas kan wellicht tegen een betere prijs. Of wellicht kunnen leidingverliezen worden beperkt of kan een onnodig hoge leveringstemperatuur van het verwarmingswater worden verlaagd.

Voordat echter dergelijke maatregelen aan de orde zijn: meten is weten!

Met onze opleiding “Financiële effecten van de Warmtewet” verkrijgt u inzicht in de financiële en juridische gevolgen van de Warmtewet voor uw woningcorporatie, onder meer bij de warmtelevering door blokverwarming.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...