Samenwerken in openheid is niet alleen een externe, maar ook een interne noodzaak, zegt Jean-Pierre Schobben (Woonpunt)

Geplaatst op 11 maart 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Terug naar de kern, klinkt het overal. Dat dit de nodige impact heeft op de organisatie en de financiële huishouding van woningcorporaties behoeft hier geen betoog.  De effecten zijn echter niet overal hetzelfde: de landelijke wetgeving houdt geen rekening met regionale verschillen op sociaal en economisch gebied. Dat ‘de woningmarkt’ niet  bestaat, vindt ook Jean-Pierre Schobben, projectmanager  bij het Limburgse Woonpunt, met wie wij afgelopen week spraken.

Jean-Pierre, hoe kijk jij aan tegen die ‘focus op DAEB’ vanuit de Woningwet?

“Ik moet zeggen dat de woningwet in dat opzicht voor ons wel logisch aanvoelt.  Als corporatie in een krimpregio ben je toch al niet zo bezig met niet-DAEB projecten als nieuwbouw in uitleggebieden, om maar eens wat te noemen. We hebben vorig jaar sowieso onze strategie al in deze richting herschreven.  In die zin hebben we dus geen ‘last’ van de nieuwe wetgeving. Wat wel een last is, is de administratieve kant van de zaak; dat is echt een hell of a job”.

Op welk gebied zie jij de grootste uitdaging binnen de nieuwe regels?

“Kijk, het passend toewijzen an sich is wat ons betreft niet verkeerd. Dat past ook in die focus die ik zojuist al even noemde.  Maar let wel, om onze woningvoorraad aan te laten sluiten hebben wij onze streefhuren op veel plaatsen moeten aanpassen. En als je vervolgens gaat kijken naar de minimale ruimte die je dan nog hebt binnen de huursombenadering (naast zaken als de verhuurdersheffing et cetera) dan kan je gerust spreken van een uitdaging “.

Hoe gaat het met de implementatie van de verschillende aspecten van de woningwet?

“Voor wat betreft de voortgang zitten we aardig op schema. Wat in dit verband opvalt, is dat informatievoorziening, en daarmee bedoel ik brengen èn halen,  zo verschrikkelijk belangrijk is. Neem bijvoorbeeld het financieel reglement. Dat moet op 31 december klaar zijn. Maar als je nog eens goed kijkt, dan zie je dat je eigenlijk al 4 maanden eerder, op 1 september,  je zaakjes gereed moet hebben. Het blijft opletten, het belang van juiste èn tijdige  informatie is niet te onderschatten”.

Heb je nog tips of aanbevelingen voor collega’s?

“Jazeker, een hele  belangrijke: werk samen, en wees daarbij zo open mogelijk naar elkaar. Bij Woonpunt hebben we regelmatig contact met de andere woningcorporaties in onze regio, en voeren we maandelijks overleg. Daarbij deel je van alles: documenten, kennis, maar ook ervaringen met bijvoorbeeld taxateurs. Je bouwt zo enorm veel kennis op en je versterkt elkaar, dus uiteindelijk ook jezelf.

Maar die samenwerking in openheid is niet alleen een extern ding, het is ook bepalend voor je eigen organisatie. Een concreet voorbeeld hiervan is het traject van de marktwaarde-implementatie, waarbij je je onder andere bezighoudt met taxaties, analyses en de markt. Omdat vastgoedmanagement en financiën hier een overlap hebben, zie je dat er vanuit wederzijds begrip een synergie ontstaat. En dat geeft commitment, iets wat cruciaal is voor de hele organisatie”.

“AAN HET WOORD” is een nieuwe serie in de nieuwsbrief van Finance Ideas Academy waarin we projectleiders uit de branche interviewen over hun ervaringen.

Heeft u ook een vraag die u aan een collega zou willen stellen?
Of zou u misschien zelf geïnterviewd willen worden voor een volgende editie? Neem dan contact op met onze docenten 

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...