Salderingsregeling verlengd tot en met 2023

Geplaatst op 15 juli 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken gisteren aangekondigd dat de salderingsregeling tot en met 2023 in zijn huidige vorm van krijgt blijft. De regeling liep oorspronkelijk tot en met 2020 en is dus nu met drie jaar verlengd.

Wat is salderen

Van de stroom die een zonnepaneel op een woning opwekt wordt slechts een deel direct gebruikt voor bijvoorbeeld een warmtepomp of huishoudelijke apparatuur. Dit komt bijvoorbeeld omdat op zonnige dag overdag niemand thuis is en de woning niet verwarmd hoeft te worden en juist dan een zonnepaneel veel stroom levert, terwijl wanneer ’s avonds de zon niet meer schijnt de woning verwarmd moet worden en de bewoners veel huishoudelijke apparatuur gebruiken.

Afhankelijk van hoeveel zonnepanelen er zijn geïnstalleerd en de samenstelling van het huishouden kan het voorkomen dat er over een heel jaar gezien slechts 20% – 30% van de stroom van een zonnepaneel direct wordt gebruikt. De overige 70% – 80% wordt in dat geval teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Voor de elektriciteitsbehoefte die niet kan worden voldaan door de zonnepanelen kan stroom uit het net worden gehaald. De salderingsregeling houdt in dat de elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd, in mindering mag worden gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Een kleinverbruiker hoeft daardoor geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en btw over de van het net afgenomen elektriciteit te betalen voor zover deze wordt verrekend met de aan het net teruggeleverde elektriciteit. De salderingsregeling is dus in feite een subsidiegreling die het gebruik van zonnepanelen stimuleert.

Goed nieuws voor corporaties

Corporaties kunnen hun investeringen in zonnepanelen en nul-op-de-meter (NOM) woningen terugverdienen door het vragen van zonnehuur of een energie prestatievergoeding van de huurder. Beide businesscases leunen voor een aanzienlijk deel op de salderingsregeling. Het stopzetten van de salderingsregeling zou daarom beide businesscases veel minder (financieel) aantrekkelijk maken. Voor woningcorporaties is het daarom goed nieuws dat er drie jaar langer zekerheid gegeven is over de regeling. Maar beide businesscases hebben een investeringshorizon die aanzienlijk langer is dan 2023. Daarmee blijft voor beide businesscases een financieel risico bestaan.

Salderingsregeling verlengd tot en met 2023

Minister Kamp heeft aangegeven dat een nieuw kabinet mag besluiten hoe zij een vervolg wil geven aan de salderingsregeling na 2023. Daarbij heeft de minister al wel enkele nieuwe varianten onderzocht. Twee varianten zijn op dit moment het meest kansrijk om de salderingsregeling op te volgen: een subsidie op elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net of een subsidie op de aanschaf van een zonnepaneel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de salderingsregeling of verdienmodellen ten aanzien van verduurzaming? Schrijf u dan nu in voor de opleiding ‘ Verdien- en financieringsmodellen verduurzaming woningportefeuille’. Ook interessant is de opleiding Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad.

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningcorporaties halen energiedoel niet