RvC? Huurdersorganisatie? Gemeente? Wie moet nu wat doen bij welke activiteiten?

Geplaatst op 6 maart 2016
Geschreven door
Categorie Algemeen, RvC, Woningwet

Weet u het nog? Wanneer moet de RvC iets goedkeuren? En wanneer is een zienswijze vereist? En wanneer moet de huurdersorganisatie, de gemeente, het WSW of de minister/Autoriteit iets vinden of doen?

In deze praktische matrix staat aangegeven welke activiteiten goedkeuring of een zienswijze vereisen van de Raad van Toezicht, de huurdersorganisatie, de gemeente, het WSW of de minister/Autoriteit.

Tevens is aangegeven in welke gevallen de betrokken stakeholders geinformeerd dienen te worden (rapportage verplichting). De matrix is alleen gebaseerd op de thans gepubliceerde Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV).

In de matrix is geen rekening gehouden met aanvullende bepalingen uit beleidsregels of beoordelingskaders van de externe toezichthouders (WSW en Aw) of aanvullende bepalingen die de corporatie in de eigen statuten en reglementen heeft opgenomen.

Bron: Finance Ideas

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Focus op DAEB is een kans voor woningcorporaties aldus Hans van Stipdonk (woCom)