Risicomanagement draait niet alleen om het managen van risico’s

Geplaatst op 3 maart 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Risicomanagement is, zeker de laatste tijd, weer een actueel onderwerp. Ook bij zaken waarvan velen dachten dat ze vooral werden gebruikt om risico’s af te dekken, blijken nieuwe risico’s op te duiken. Achteraf is het makkelijk praten. Hoe voorkom je als corporatie dat je risico’s loopt die de organisatie om kunnen laten vallen of de doelstelling ernstig in gevaar brengen?

De praktijk; efficiënt, maar effectief?

De standaard aanpak bij veel corporaties is als volgt: de accountant geeft aan dat risicomanagement nu toch echt ingevoerd moet worden en geeft en passant aan dat hij elk jaar al een risicoanalyse uitvoert. Het lijkt efficiënt om de accountant de opdracht te verstrekken en een bredere analyse uit te laten voeren. Die analyse wordt besproken in bestuur en Raad van Toezicht, waarna elk kwartaal een korte schriftelijke rapportage volgt. De investering in eigen tijd van de betrokkenen binnen de corporatie is erg beperkt. De grote vraag is of het zo opgezette ‘risicomanagement’ wel effectief is.

Het kan anders

Enkele corporaties hebben het anders aangepakt. Zij zijn begonnen met bewustwording in de organisatie zelf. Want de diverse betrokkenen hebben altijd verschillende beelden bij risico’s, hun oorzaken en effecten. En door hier intern uitgebreid bij stil te staan, is de basis van risicomanagement al gelegd. Belangrijk hierbij is het besef dat de persoonlijkheid (drijfveren, talenten en gedrag) van een ieder bepaalt hoe hij of zij tegen risico’s aankijkt. Door het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten, zal het stilstaan bij risico’s een natuurlijk onderdeel worden van het functioneren van de organisatie. Zo bereik je dat risicomanagement geen doel op zich of losstaand onderdeel binnen de corporatiesturing wordt, maar werkelijk integraal onderdeel van de sturing en beheersing.

Nieuwe praktijk

In de cursus ‘Risicomanagement in de Praktijk’ staan we stil bij de manier waarop je risicomanagement zo op kunt zetten dat het bedrijfsbreed gedragen wordt. Juist de bewustwording is hierbij belangrijk. Een belangrijk onderdeel van de eendaagse cursus is dan ook het creëren van bewustzijn bij u en uw collega’s. En om dat te bereiken voeren we een simulatie uit met behulp van een management game. Een sterke combinatie van theoretische kaders en praktische aanpak brengt u in één dag verder.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Verhoog de efficiëncy door fiscale kennis over de VPB!