Risicobeoordeling van zorgvastgoed

Geplaatst op 1 november 2016
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

De zorgsector is een aanzienlijke transitie aan het doormaken, deze transitie heeft invloed op het risicoprofiel van zorginstellingen en dus ook het zorgvastgoed waarin zij gehuisvest zijn. Als verhuurder van zorgvastgoed wordt u geconfronteerd met deze ontwikkelingen.

Corporaties ontvangen steeds vaker verzoeken om huurcontracten aan te passen of te beëindigen. ook worden corporaties als (lokale) partner veelvuldig gevraagd te investeren in bestaand of nieuw zorgvastgoed. Echter betreft het veelal erg specifiek vastgoed en de alternatieve aanwendbaarheid is beperkt. Daarom is het van belang de risico’s in kaart te brengen en te toetsen of deze risico’s de financiële continuïteit in gevaar brengen.

ZorgRating kan helpen inzicht  te verkrijgen in de financiële stabiliteit van de zorginstellingwaardoor het mogelijk is vroegtijdig risico’s te signaleren en (langdurige) leegstand in het zorgvastgoed wordt voorkomen. Op basis van jaarverslagen worden financiële en operationele ratio’s berekend en gewogen tot een individuele rating. Zodoende wordt op een eenvoudige en objectieve wijze inzicht in de financiële positie en kredietwaardigheid van een (potentiële) huurder verkregen.

Een mogelijke tweede stap in het inschatten van de risico’s die gepaard gaan met de (potentiële) huurder is door de kredietwaardigheid (ZorgRating) van de instelling af te zetten tegen de looptijd van het huurcontract. Daarnaast is het waardevol om de bedrijfswaarde in perspectief te plaatsten met de rest van de totale portefeuille.

De relatieve positie in de matrix duidt het risico. De horizontale as geeft de resterende looptijd van het huurcontract weer. Een korte resterende looptijd leidt tot een relatief groot risico omdat de huurder dergelijke contracten als ‘flexibele schil’ kan gebruiken om de krimp in het segment intramuraal zorgvastgoed op te vangen. De verticale as geeft de ZorgRating van de instelling weer. De omvang van de bol duidt de relatieve grootte van de bedrijfswaarde.

Dergelijke analyses bieden inzicht in een aantal van de risico’s die gepaard gaan met het beheren van en het investeren in zorgvastgoed. Het opstellen van de risicomatrix behoeft geen zorgspecifieke kennis.

 Het vervolg op de risicomatrix is een meer diepgaande analyse van de complexen linksonder in de matrix. Bij het meer diepgaand analyseren van zorgcomplexen speelt onder andere de alternatieve aanwendbaarheid en het type zorgexploitatie een rol. Deze analyses dragen bij aan de interne risico beheersing en informatievoorziening naar externe toezichthouders.

Meer weten over ZorgRating of de risico’s die gepaard gaan met zorgvastgoed?

Kijk op www.zorgrating.nl. Een in company training Risicobeoordeling van zorgvastgoed is ook mogelijk. Deze wordt op maat verzorgd rondom uw eigen zorgvastgoed en situatie.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

En nu de administratie en rapportages nog woningwet-proof...Het toewijzen van marktconforme beheerkosten aan de niet-DAEB-tak