Reële waarde biedt kansen

Geplaatst op 10 augustus 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Nadat vorig jaar de vernieuwde richtlijn voor het jaarverslag RJ-645 werd gepubliceerd is het boekjaar waarin de richtlijn verplicht dient te worden toegepast inmiddels halverwege. Hoewel de toepassing van de richtlijn een aanzienlijke ingreep in uw administratiesystemen, processen en rekenmodellen vergt, is met de juiste aanpak een succesvolle implementatie van de richtlijn haalbaar gedurende de tweede helft van 2012.

Kansen voor het interne sturingskader

De vernieuwde richtlijn omvat een keuzemodel voor de waardering van uw vastgoed. Op basis van dit keuzemodel kunt u opteren voor de toepassing van de historische kostprijs, de bedrijfswaarde of de reële waarde (marktwaarde in verhuurde staat) van uw vastgoedportefeuille. Hoewel voor een goede implementatie van de reële waarde voldoende capaciteit en draagvlak binnen de organisatie benodigd is, biedt deze waarderingsmethodiek ook kansen. Doordat de reële waarde namelijk niet op het interne beleid maar op de externe marktsituatie gebaseerd is, ontstaat een krachtig middel voor de (financiële) sturing van de organisatie. Door de relatie met de markt kan namelijk inzicht worden verschaft in de financiële effecten van de maatschappelijke doelstellingen (maatschappelijk rendement) en mogelijke inefficiëntie van bepaalde exploitatieonderdelen.

Informatievoorziening vergroot inzicht

Gedurende het implementatietraject van de reële waarde gaat veel aandacht uit naar het verzamelen van gegevens over de vastgoedportefeuille en het aanscherpen en aanvullen van de informatiesystemen. Voor een succesvolle implementatie van de reële waarde is het dan ook belangrijk dat er voldoende kennis en ervaring binnen de organisatie aanwezig is om dit traject succesvol af te kunnen ronden. Het op orde brengen van de informatievoorziening en de betrokkenheid van een taxateur vergroot echter het inzicht in de portefeuille en draagt positief bij aan de onderbouwing van de vastgoedstrategie.

Opleidingen RJ-645

Om u verder op weg te helpen bij de implementatie van RJ-645, biedt de Finance Ideas Academy dit najaar de cursussen Vastgoedwaardering voor corporaties (RJ-645) (27 september) en Waarderen op reële waarde (10 oktober) aan. De eerste cursus geeft inzicht in de achtergrond en de verschillen tussen de verschillende waarderingsmethodieken, waarbij veel aandacht is voor het afwegingskader ten opzichte van de waardering van het vastgoed. In de tweede cursus staat de reële waarde centraal, waarbij wordt stilgestaan bij de achtergrond, de techniek en de implementatie van deze waarderingsmethodiek.

Ook is het mogelijk om deze cursussen incompany te organiseren voor uw MT. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Maria ter Beek op het telefoonnummer 0320 – 23 74 85 of door direct hier uw vraag te stellen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...