Prestaties van zorginstellingen in kaart

Geplaatst op 9 september 2019
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

In voorgaande artikelen kwam reeds naar voren dat zowel woningcorporaties als beleggers steeds meer zorgvastgoed in hun portefeuille hebben: 4,3 procent van alle corporatiewoningen betreft een zorgwoning en 81 procent van de corporaties heeft zorgvastgoed in haar portefeuille.

Andersom betekent dit dat minimaal een derde van alle zorginstellingen in meer of mindere mate vastgoed huurt bij een corporatie. Dit betreffen met name verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), waar minimaal 40 procent van de instellingen vastgoed huurt. Onder de instellingen in de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ligt dit aandeel lager met respectievelijk 20 en 11 procent.

Risicoprofiel zorginstellingen afgelopen jaren fors toegenomen

Door de afschaffing van het bouwregime en de introductie van prestatiebekostiging is het risicoprofiel van zorginstellingen de afgelopen jaren echter fors toegenomen. Het is daarom van groot belang zicht te hebben op de risico’s die door de wijzigingen in het zorgstelsel op corporaties afkomen.

ZorgRating brengt jaarlijks de financiële positie van zorginstellingen in kaart. Afgelopen maand is voor het 10e jaar op rij de ZorgRating beschikbaar gekomen. De resultaten van de benchmark 2019 laten zien dat zorginstellingen hun financiële positie de afgelopen jaren hebben weten te verbeteren maar dat er grote financiële en operationele verschillen bestaan tussen zorginstellingen binnen de verschillende deelsectoren. De ZorgRating benchmark brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van ongeveer 900 zorginstellingen in kaart. Wilt u weten waar de zorginstelling in uw portefeuille staat ten opzichte van de markt? Vraag dan een individuele rating aan.

Hoe zijn deze resultaten opgebouwd?

Door zestien financiële en operationele ratio’s te berekenen en te wegen tot een individuele ZorgRating, is het mogelijk zorginstellingen over de afgelopen vijf jaar met elkaar te vergelijken. In ZorgRating staat een matrix centraal met daarin vier kwadranten die een feitelijk oordeel vellen over zowel de financiële als operationele performance van een zorginstelling ten opzichte van een referentiegroep van zorginstellingen in dezelfde deelsector, de benchmark. Deze vier kwadranten zijn:

  • Gezond: Zowel de financiële score als de operationele score zijn bovengemiddeld
  • Verkoudheid: De financiële score is bovengemiddeld en de operationele score is beneden gemiddeld
  • Griep: De financiële score is beneden gemiddeld en de operationele score is bovengemiddeld
  • Longontsteking: Zowel de financiële score als de operationele score zijn beneden gemiddeld

Figuur 1 geeft de positionering van alle VVT-, GHZ- en GGZ-instellingen weer waarbij 26,7 procent van de instellingen zich bevindt in het minst gunstige kwadrant ‘longontsteking’.

VVT/GHZ/GGZ-instellingen en hun respectievelijke positie in de ZorgRating-matrix (2018)

Figuur 1: VVT/GHZ/GGZ-instellingen en hun respectievelijke positie in de ZorgRating-matrix (2019)

Verpleging en verzorging

De V&V-sector is het sterkst vertegenwoordigd in het zorgvastgoedlandschap. Deze sector werd in de afgelopen jaren gekenmerkt door financiële tekorten, maar recente cijfers tonen aan dat de financiële gezondheid van deze deelsector aan het verbeteren is.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kent de beste financiële uitgangspositie, zoals eerder werd aangetoond. Ruim dertig procent van de gehandicaptenzorginstellingen bevindt zich in het kwadrant ‘gezond’. Dit is iets hoger dan de 29 procent van de V&V-sector en ruim hoger dan de slechts zeven procent gezonde GGZ-instellingen.

Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg is al een aantal jaren financieel erg fragiel. De kredietwaardigheid ten opzichte van de andere deelsectoren ligt aanzienlijk lager. Ook dit jaar is de kredietwaardigheid verder afgenomen. Bijna één derde van de deelsector valt in de categorie ‘zwakke kredietwaardigheid’ en kent daarmee een ZorgRating van B+ of lager. 25,2 procent van de instellingen valt in het minstgunstige kwadrant ‘longontsteking’.

Meer weten over de risicobeoordeling van zorgvastgoed?

Heeft u vragen over de resultaten van de benchmark? Of wilt u sparren met onze adviseurs over de uitdagingen rondom uw zorgvastgoed? Stel uw vraag aan Niels Kornegoor. Wilt u zelf aan de slag om het risico van uw zorgvastgoedportefeuille in kaart te brengen? Tijdens de training: risicobeoordeling van zorgvastgoed leert u meer over welke risico’s relevant zijn en hoe u deze op een gestructureerde manier kunt kwantificeren en presenteren.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
  • Stan Wetzels
    Stan Wetzels Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Nieuwe definities voor onderhoud en beheerNieuwe definities